Home

Vlastnosti mořské vody

Sádrovec

Vlastnosti mořské vody. Salinita Mořská voda je roztok minerálních, organických látek a plynů. Probíhají v ní neustále fyzikální, chemické a biologické procesy. Salinita pak určuje celkové množství minerálních látek v 1 kg mořské vody a tato hodnota se pak vyjadřuje v promile, tzn. v g na kg. Průměrná salinita je. Chemické vlastnosti mořské vody. nahoru. Salinita. Salinita (slanost) vyjadřuje celkové množství pevných látek rozpuštěných v 1 litru vody včetně plynů, protože i ty se při nízkých teplotách přeměňují do skupenství pevného. Salinita se vyjadřuje v promilích nebo procentech, přičemž hodnota v procentech přímo. Salinita = slanost mořské vody - množství solí rozpuštěných v mořské vodě - průměrná slanost oceánu (Vlastnosti mořské vody, Zeměpis referát Fyzikální a chemické vlastnosti 1. Teplota mořské vody (FV) Výsledkem rozdílu mezi přijímaným, přenášeným a vydávaným teplem je reálná teplota vody při hladině. Oceán pohlcuje až 85% dopadajícího slunečního záření a představuje tak pro celou planetu obrovskou zásobárnu tepla Hustota mořské vody. Mořská voda má při salinitě 35 ‰ a teplotě 0 °C hustotu 1,028 g.cm-3 (hmotnost 1 m 3 asi 1028 kg) a při teplotě 20 °C hustotu 1,024 g.cm-3.Hustota vody, a tedy i její hmotnost závisí na

6.2. Vlastnosti mořské vody - Zeměpis otázky, referát

To znamená, že každý kilogram mořské vody obsahuje přibližně 35 gramů rozpuštěné soli (většinou, i když ne zcela, se jedná o ionty chloridu sodného: Na +, Cl-). Průměrná hustota mořské vody na Zemi na povrchu oceánu je 1,025 g / ml ; mořská voda má větší hustotu než sladká voda (ta dosahuje maximální hustoty. Rubriky Zeměpis Štítky Jezera, Ledovce, Oceánské dno, Oceány a moře, Podpovrchové vody, Pohyby mořské vody, Řeky, Vlastnosti mořské vody, vodní obal Země Hledat: Studijni-svet.cz Anglictina-maturita.cz ZSV-maturita.cz Dejiny-online.cz Ekonomie-ucetnictvi.cz Statni-maturita.cz Biologie-chemie.cz Hodnoceni-skol.cz Prezmania.cz.

Vody rozlišujeme podle původu a podle použití. Podle původu se rozdělují na vody přírodní a vody odpadní. Vody přírodní lze rozdělit na: vody atmosférické, vody podzemní (prosté a minerální), vody povrchové (tekoucí, stojaté a také vody mořské). Vody odpadní se dělí na: vody splaškové (splašky), odpadní průmyslové vody Vody přírodní: • voda atmosférická • vody podzemní (prosté a minerální) • vody povrchové (tekoucí, stojaté a také vody mořské. Vody odpadní: • vody splaškové (splašky) • odpadní průmyslové vody. Sídlištní odpadní vody a městské jsou směsí odpadních průmyslových a splaškových vod. Podle použití se. Zeměpis - Vlastnosti mořské vody. 26. 1. 2011 . VLASTNOSTI MOŘSKÉ VODY: 1. SALINITA - mořská voda obsahuje nejčastěji NaCl, MgCl- Do vody se dostávají (rozpouštějí) ze dna - je tam podmořská sopka, která je chrl í- Průměrná.

Vlastnosti mořské vody: 1) Salinita - obohacena o minerální látky + organické látky, - slanost = množství minerálních látek rozpuštěných v 1kg mořské vody - v promilích - průměrná slanost 35 promile - velké rozdíly díky přítokům, proudům, výparům, srážká FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MOŘSKÉ VODY . Salinita, slanost mořské vody - nejvýraznější vlastnost mořské vody. Vyjadřuje se množstvím rozpuštěných minerálních látek - solí v mořské vodě. Nejvíce je v mořské vodě zastoupeno chloridů kolem 88% a síranů kolem 11% dále to jsou uhličitany a bromidy. V mořské vodě jsou. Vlastnosti mořské vody 6.3. Pohyby mořské vody 6.4. Voda pevnin 6.5. Jezera 6.6. Bažiny 6.7. Voda ve sněhu a ledu Články na hledaný výraz Hydrosféra naleznete na bezuceni.cz. Share. Následující příspěvek 6.4. Voda pevnin; Předchozí příspěvek 5.7. Vzduchové hmoty a atmosférické proud Voda, chemickým vzorcem H 2 O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném - led a. Kategorie: Chemie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2 Charakteristika: Prezentace popisuje fyzikální, chemické i jiné vlastnosti mořské vody.Zabývá se tak jejím složením, salinitou, teplotou, hustotou a tlakem a zvláštní pozornost věnuje také mořskému ledu

Chemické vlastnosti mořské vody - Masaryk Universit

 1. erální prvky zůstávají v roztoku. Pokud se provádí destilace za teploty vyšší než 300 °C, tak se soli přemění do plynného stavu
 2. ů,
 3. Med (18 % vody) 1 417,1 , hustota medu: Methanol: 791,7 : Nafta: 800-880 [Motorová nafta - Wikipedia] Olej olivový : 910.
 4. Chemické vlastnosti a reakce hořčíku. Chemický prvek hořčík je stříbřitě bílý, lesklý a poměrně měkký kov, tvrdost podle Mohse je 2,5. Krystalizuje v hexagonální krystalografické soustavě. Hořčík se významnou mírou podílí na složení mořské vody

Vlastnosti: chemicky čistá látka, čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti a zápachu Použití: v laboratořích, do chladičů a akumulátorů v automobilech, do napařovacích žehliček apod. B) Podle obsahu nečistot 1) Pitná voda - je voda, která je zdravotně nezávadná. Získává se z podzemní vody. Fyzikální a chemické vlastnosti Teplota mořské vody Teplotní bilance oceánů je výsledkem mezi množstvím tepla přijímaného a vydávaného. Přenos tepla se uskutečňuje hlavně mořskými proudy z nižších do vyšších zeměpisných šířek a s povrchu oceánů do hloubky. Zdroje, nichž se do oceánů dodává teplo, jsou. VLASTNOSTI MOŘSKÉ VODY - nejdůležitější vlastnosti mořské vody jsou: slanost, teplota, hustota, barva. SLANOST (=SALINITA) - vyjadřuje množství rozpuštěných minerálních látek ve vodě - mořská voda obsahuje 73 chemických prvků, z toho: NaCl - 78%, MgCl. 2 - 11 %, dále sírany, uhličitany, - Ø salinita = 35. 0/ 00. zajištěné směsí superkritické vody a oxidačních činidel3. VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY -100 0 100 200 300 400 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1 1 10 100 p, MPa K t, °C T Obr. 1. Diagram tlak - teplota vody. T - trojný bod, K - kritický bod4 t, °C p, MP Vlastnosti mořské vody Salinita, slanost mořské vody. Salinita je nejvýraznější vlastností mořské vody. Vyjadřuje množství rozpuštěných minerálních látek - solí v mořské vodě. Nejvíce je v mořské vodě zastoupeno chloridů (kolem 88%) a síranů (kolem 11%), dále jsou uhličitany a bromidy

Vlastnosti mořské vody - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Mořská voda - Fyzikální a chemické vlastnosti, Z - Zeměpis

Fyzikální i chemické vlastnosti hydrosféry jsou značně odlišné od vlastností atmosféry, hustota vody je přibližně 775x vyšší než hustota vzduchu (závisí na teplotě a salinitě). Maximální hustota vody (1 g.cm-3) při 4 °C, tedy nad bodem tuhnutí 0 °C - tzv V hloubce 3,6 km je tlak mořské vody 36,9 MPa, na dně Mariánského příkopu je tlak mořské vody 113,1 MPa. 4. Lidé jsou během celého života zvyklí na tlak vzduchu kolem 1013 h Pa Vlastnosti mořské vody. Slanost-obsahuje především kuchyňskou sůl (chlorid sodný).Slanost mořské vody není stálá, v různých místech kolísá. Různá teplota v různých částech oceánu (nejteplejší je kolem rovníku, směrem k pólům je chladnější).. Pohyby mořské vody . a) vlnění - vzniká vlivem větru b) mořské proud EN AW-5754 (AlMg3) má výbornou odolnost proti korozi zejména u mořské vody a průmyslově znečištěných atmosfér. Tato vysoká pevnost dělá 5754 velmi vhodný pro aplikace podlahy. Aplikace - 5754 se obvykle používá pro: Pokladní deska Stavba lodí Karoserie vozidel Nýty Vybavení pro rybářský průmysl Zpracování potravi světový oceán, úmoří, vlastnosti mořské vody, pohyby . mořské vody - vlnění, dmutí, mořské proudy . Vzdělávací oblast. Člověk a příroda - zeměpis. Očekávaný výstup. Žák se orientuje na mapě, charakterizuje jednotlivé . vlastnosti mořské vody, umí vysvětlit příčiny pohybů

Výhody chlazení mořskou vodou před chlazením vzduchem jsou nižší teplota mořské vody a lepší vlastnosti vody pro přenos tepla. Ve většině případů to znamená nižší náklady. Pokud se budova nachází v blízkosti moře, jezera či řeky, pak tato voda může být použita jako chladicí médium Pohyby oceánské vody Typickou vlastností oceánské vody jsou její nepřetržité pohyby. Pohyb vodních částic, který se dějě po uzavřených dráhách = vlnění. Pohyb ve směru vertikálním nebo horizontálním se spojuje s prouděním, mořskými proudy a dmutím (se slapovými jevy) Vlastnosti a výhody pitné lahve mořské vody Pitná láhev s mořskou vodou poskytuje zdravotní výhody díky nutričnímu obsahu, zejména díky bohatství mnoha minerálů přítomných v těle přirozeným způsobem, které je třeba nahradit, a tím zajistit řádné fungování orgánů a metabolismus těla

PPT - Světový oceán PowerPoint Presentation, free download

Arial Calibri Výchozí návrh Graf aplikace Microsoft Office Excel OCEÁNY A MOŘE Doplňte části moří a oceánů Části moří a oceánů - řešení Vlastnosti mořské vody Pohyby mořské vody Dmutí moře (slapové jevy, příliv a odliv) Mořské proudy Tsunami Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoin Oceánské (mořské) proudy vytvářejí v jednotlivých oceánech uspořádané koloběhy proudění, které jsou v úzké souvislosti s celkovou cirkulací atmosféry. VELIKOST PROUDŮ. Mohutnost každého proudu lze vyjádřit množstvím vody přenesenou za jednotku času, šířkou proudu nebo rychlostí

Odpařováním mořské vody: technologie použitelná v teplých oblastech, kdy se mořská voda (obsahuje v jednom litru přibližně 35 g halitu) nechává odpařit v mělkých nádržích. Takto získaná surovina obsahuje 80% halitu a je třeba ji chemicky vyčistit od nežádoucích příměsí Chemické vlastnosti vody Voda je vnitřním prostředím všech organismů, je médiem, ve kterém probíhají všechny biochemické děje, umožňuje látkovou a energetickou výměnu a sama také do reakcí vstupuje (např. fotolýza vody při fotosyntéze) hustotu mořské vody Mořské řasy a účinky na zdraví. Když posypete jídlo sušenými mořskými řasami, nejenže mu dodáte jedinečnou chuť, ale je to především snadný způsob, jak zvýšit příjem vitaminů a minerálů. Mořské řasy obsahují vitaminy A, B, C, E a K, a to spolu s kyselinou listovou, zinkem, sodíkem, vápníkem a hořčíkem. Jaké další vlastnosti oceánských vod jsou studoványmoderní vědci? Bezpochyby mají zájem o složení mořské vody. Voda v oceánu je koktejl desítek chemických prvků a jeho důležitá role je vyhrazena pro soli. Salinita oceánských vod se měří v ppm. Označte ji symbolem ‰. Promille znamená tisícinu čísel Užitečné vlastnosti mrtvé mořské soli. Yam a malach. Tak zní název jezera v hebrejštině - mořské soli - velmi přesné jméno. Užitečné vlastnosti soli mrtvého moře se od té doby velice potěšily široké poptávce mezi římskými patricijskými, babylonskými králi a královnami. Byla oceněna úlohou mladé jablka

Fyzikální vlastnosti mořské vody - Masaryk Universit

vody. Řešením pro zajištění dostatku sladké vody jsou odsolovací metody. Odsolování je způsob úpravy vody, při kterém jsou separovány rozpuštěné minerály (převážně soli) ze slané mořské vody [2]. Důležitost odsolené vody ve světě bezpochyby stoupá, protože přírodní zdroje sladké vody jsou vyþerpány a je. To může vést k příznakům, jako jsou bílé skvrny na jazyku nebo bolest při polykání. Dobrou zprávou je, že sůl má antimikrobiální vlastnosti. Kloktání slaného roztoku patří ke slibným a účinným metodám, jak se kvasinky zbavit. Je třeba jen přidat půl lžičky stolní nebo mořské soli do šálku teplé vody Vznik minerálů a jejich ložisek. Srážení z horkých roztoků (hydrotermální procesy) Srážením z horkých vodných roztoků (zhruba 50 - 700 o C) vznikají nové minerály. Podle teploty rozdělujeme horké roztoky na vysokoteplotní - 700 - 300 o C, středněteplotní - 300 - 200 o C a nízkoteplotní - 200 - 50 o C. Ve starší literatuře často nacházíme pojem pneumatolytické. Pokud do vody přidáme chlorid sodný, bude slaná, pokud glukózu, bude sladká. Složení mořské vody, je výrazně složitější, kromě solí (každý kilogram mořské vody obsahuje zhruba 35 gramů solí, v naprosté většině jde o chlorid sodný) mimo jiné obsahuje například zlato a celou řadu dalších prvků

Mořská voda - Wikipedi

Vlastnosti mořské vody Studijni-svet

Jaké vlastnosti má mořská voda - Naše vod . Zamrzání mořské vody může být zpomalováno (mořské proudy, silné vlnění a dmutí) nebo urychlováno (sněžení, drobné víření - vznik krystalizačních jader). Čistý mořský led má při 0 stupňů Celsia 0,91676, protože však obsa Mořské rostliny, řasy, korálové útesy a fytoplankton3 pomáhají zmírňovat klimatické změny tím, že vážou oxid uhliþitý a produkují kyslík. Fytoplankton dokonce produkuje až 50 % kyslíku 1 Fyzikální vlastnosti mořské vody [online]. [cit. 2015-08-14]. Dostupné z Halogeny jsou obsaženy také v mořské vodě ve formě solí. Astat se v přírodě nevyskytuje, neboť je radioaktivní a má krátký poločas rozpadu. Tento prvek byl připraven uměle v roce 1940. 4. Výroba halogenů. Fluor se vyrábí elektrolýzou svých sloučenin, zatímco jod a brom se získávají z mořské vody Problémem ale je, jak uran z mořské vody získat, abychom jej mohli následně v jaderných elektrárnách využít. Nedávno byly v americkém časopise Průmysl & chemické inženýrství Americkou chemickou společností publikovány významné úspěchy, které se v oblasti získávání uranu z moře v poslední době uskutečnily

Druhy vod a jejich vlastnosti Vodatest

Nejvýraznější vlastností mořské vody je salinita (slanost). Je dána celkovým množstvím rozpuštěných minerálních látek v 1 kg mořské vody (chloridy 88,8 %, sírany 10,8 % a uhličitany 0,3 %. Slanost se vyjadřuje v promile. Průměrná salinita světového oceánu je 35 ‰ POUŽITÍ. Otosan® nosní sprej Baby je nosní dekongestant pro lokální použití. Má vlastnosti hypertonického roztoku mořské vody obsahující mořskou vodu z Bretaně a kombinovaný účinek přírodního Aloe Vera gelu, BIO pomerančového esenciálního oleje, glukonátu měďnatého a betaglukanu Jejich hlavní funkcí je zvýšení obsahu vody a zabránění jejích ztrát při dalším zpracování (např. skladování, vaření) díky čemuž mají mořské plody lepší výtěžnost. Neméně významnou vlastností SeaPA je, že zlepšují texturu produktu, s čímž je spojeno zajištění jemnosti a šťavnatosti jídel Teplota tání demi-vody 0°C, bod varu +100°C. Demineralizovaná voda je voda upravená reverzní osmózou, bez použití chemických přípravků. Reverzní osmóza je nejčastěji používaná technologie čištění vody - vícestupňová filtrace. Tento způsob úpravy vody byl původně vyvinut za účelem demineralizace (odsolení.

V kapalné fázi je ale uspořádání molekul mnohem složitější, ale jaké přesně, to je předmětem debat už přes sto let. Převládá mínění, že molekuly kapalné vody mají víceméně podobnou strukturu jako led, tedy že jsou také tvořeny čtyřstěny, jen s tím rozdílem, že jejich uspořádání není tak pravidelné, neboť vlivem tepla dochází k narušení vazeb

Druhy vod :: Voda-organismy

Druhy vod a jejich vlastnosti - Portál vo-da

ŽENA-IN - K čemu je síra? Třeba na rýmu a ucpaný nosakvamarín #6564 | Magické kamenyDeskové výměníky tepla SONDEX® Free FlowStanley FatMax FMCW220B - AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA bez

Video: Voda - Wikipedi

 • Studium práv při zaměstnání.
 • Kulma na velké vlny.
 • Zelný trh facebook.
 • Vystup z vezeni.
 • Cesta politicka strana.
 • Radio beat frekvence brno.
 • Vtipné ponožky ostrava.
 • Souhvězdí podzimní oblohy.
 • Yucatan crater.
 • Xml specification.
 • Levandulový olej na pleť.
 • Novalja chorvatsko.
 • Teal swan shadows before dawn finding the light of self love through your darkest times.
 • Jaký protein.
 • Nejmenší sprchový kout.
 • Meloun cantaloupe cena.
 • Philadelphia film soundtrack.
 • Microsoft designer desktop.
 • Karel rachůnek.
 • 13 tt diskuze.
 • Rekonstrukce škvárové podlahy.
 • Refund playstation network.
 • Růstové bolesti v pubertě.
 • Kardigan man.
 • Avatar legenda o aangovi komiks.
 • Alza lednice.
 • Tóra česky.
 • Ledvinka champion.
 • Itp zlín.
 • Hovězí roštěná v troubě.
 • Www minimax hry.
 • Dlouhodoby pronajem chaty bez realitky.
 • Chevrolet orlando tipcars.
 • Velikost folikulu před iui.
 • Z jpg do pdf online.
 • Sahara 1995 csfd.
 • Módní návrhářka.
 • Sargasové moře zajímavosti.
 • Kalendář national geographic.
 • Kam na rande když je hnusně.
 • Čištění mandlí.