Home

Daňové zvýhodnění na dítě 2021

Daňové zvýhodnění a sleva na studenta za rok 2018 - Portál

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu Daňová sleva na první dítě se zvedne o 150 korun. Zatímco v roce 2017 se zvýšilo daňové zvýhodnění pouze na druhé a další dítě, od roku 2018 se zvyšuje i daňové zvýhodnění na první dítě. To bude nově činit 1 267 korun měsíčně, tedy o 150 korun více než v roce 2017 Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě se u zaměstnanců poprvé projevilo ve výplatě za leden 2018, u OSVČ až v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2019. Pro příjmy za rok 2019 zůstává daňové zvýhodnění ve stejné výši Na 1. dítě je sleva na dani ve výši 15 204 Kč ročně, resp. 1267 Kč měsíčně, na 2. dítě je sleva na dani ve výši 19 404 Kč, resp. 1617 Kč měsíčně, na 3. a každé další dítě je sleva na dani ve výši 24 204 Kč, resp. 2017 Kč měsíčně.

Daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě ve společné domácnosti) 15 204 Kč, 19 404 Kč a 24 204 Kč ročně: Daňové zvýhodnění na dítě (průkaz nebo přiznání průkazu ZTP/P) 30 408 Kč, 38 808 Kč a 48 408 Kč ročn Pokud dítě do 26 let studuje (soustavně se připravuje na budoucí povolání), má poplatník (zpravidla rodič), který je vyživuje, nárok na uplatnění daňového zvýhodnění.To se projevuje ve snížení odvodu daně z příjmů fyzických osob, případně i ve vzniku daňové pohledávky, kterou stát vrací ve formě daňového bonusu Daňové zvýhodnění je možné uplatnit u každého dítěte až do jeho věku 26 let, pokud se připravuje systematicky na budoucí povolání. Potvrzení druhého z poplatníků je nutné donést každý rok na začátku roku tak, aby mzdová účtárna v zaměstnání poplatníka mohla slevu na děti uplatnit při výpočtu čisté mzdy. Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit vždy pouze jeden z domácnosti, tedy buď vy, nebo váš partner/partnerka. Jste-li rozvedení , zákon počítá s tím, že slevu na dani uplatní rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti

Finanční novinky roku 2018, které přinesou více peněz

 1. Limit pro rok 2018 (daňové přiznání 2019) byl 73 200 Kč, pro rok 2019 a tedy pro daňové přiznání podané v roce 2020 to bude 80 100 Kč. Daňové zvýhodnění na děti 2020 Daňové zvýhodnění může nárokovat jakýkoliv plátce daně , který vyživuje dítě a žije s ním ve společné domácnosti - typicky rodič, ale může.
 2. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze podle § 35c odst. 10 uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém začíná soustavná příprava na budoucí povolání. Tzn., že pokud bylo dítě zapsáno ke studiu na vysoké škole dne 12. září, náleží daňové zvýhodnění již za měsíc září
 3. 1 Daňové zvýhodnění na dítě. Koho se týká: rodičů O co jde: Rodiče, kteří vyživují děti, si mohou uplatnit takzvané zvýhodnění na dítě.Jde o slevu, která se odečítá od vypočtené daně. Pokud je vyšší než ona daň, může dokonce fungovat jako daňový bonus (viz dále)

Daňové zvýhodnění na děti je sice v pořadí v zákoně i v daňovém přiznání až poslední, ale svým významem je pro rodiče jedno z nejdůležitějších. Toto daňové zvýhodnění můžeme uplatnit na každé vyživované dítě, které s námi žije v domácnosti. Za vyživované dítě zákon považuje nezletilé dítě, nebo dítě zletilé, které se soustavně připravuje. Jaké je daňové zvýhodnění na děti v roce 2020. Daňové zvýhodnění na děti se v minulém roce dále zvýšilo téměř o dva tisíce korun u prvního dítěte. U druhého a dalších dětí ke zvýšení došlo už v dříve. Letos nás žádné zvyšování už nečeká. Spočítejte si čistou mzdu v roce 202 Daňové zvýhodnění na dítě či na děti může využít každý pracující nebo samostatně výdělečný občan, který s těmito dětmi žije ve společné domácnosti a neuplatňuje výdajové paušály. Výše slevy na dítě je určena tím, kolik dětí máte a zda jsou tyto děti případně nositeli průkazu ZTP/P..

Daňové zvýhodnění na dítě, bonus 2019, 2020 Kolik dělá daňové zvýhodnění. Daňová sleva na první vyživované dítě je 15 204 Kč za rok, na druhé dítě 19 404 Kč za rok, a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč za rok.. Pokud podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění trvají jen část roku, uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na. Roční daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo o 1800 korun, v daňovém přiznání za rok 2018 se tak uplatní v částce 15 204 korun. Částky daňového zvýhodnění na další děti jsou stejné jako loni Daňové zvýhodnění na dítě. Po Novém roce se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě ze současných 1117 korun na 1267 korun měsíčně. Částky daňového zvýhodnění na děti další zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017. S dětmi souvisí také významná změna v oblasti otcovské dovolené

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti, na první dítě v roce 2018 činí 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. Za celý rok (v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání) je pak při splnění podmínek možné uplatnit další daňové odpočty a. Potvrzení o neuplatnění slevy na dítě 2018 - formulář. Oficiálně se tento dokument jmenuje: Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Pokud podnikáte, stačí si vypsat Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě. Pod tímto odkazem najdete stránku, kde je. Daňové zvýhodnění ve výši na druhé dítě můžete uplatnit jen v těch měsících, kde máte zároveň dvě vyživované děti. Nemůžete mít slevu na druhé dítě v měsíci, kde máte jen jedno dítě Příklad: Máme dvě děti. První je tříleté, druhé se narodilo v průběhu roku Daňové zvýhodnění na první dítě za celý rok 2018 činí 15 204 korun. Na další děti zůstalo stejné, na druhé dítě je tedy 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun. V případě, že daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmů za rok 2018, vzniká nárok na daňový bonus ve výši. Daňové zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění na dítě se v roce 2018 navýšilo. Od roku 2018 máte dle § 35c (Z ákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů) nárok na uplatnění daňového zvýhodnění ve výši 15 204 Kč ročně na první dítě, 19 404 Kč ročně na druhé dítě a 24 204 Kč ročně na třetí a každé.

Daňová sleva na dítě a daňový bonus - Aktuálně

Daňový portál: Sleva na dani - dítě - Daň z příjmů

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2019 a 2020 - Podnikatel

 1. daňové zvýhodnění na dítě 2018 - abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam nejoblíbenějších článků k tématu daňové zvýhodnění na dítě 2018, které hledáte.V naší encyklopedii najdete články, fotografie i videa
 2. Dobrý den, daňové zvýhodnění na dítě může poplatník uplatnit v případě, že se jedná o dítě vyživované, žijící s poplatníkem v domácnosti. Za vyživované dítě se mimo jiné poavžuje i zletilé dítě až do dovršení věku 26 let pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání
 3. Výdaje procentem z příjmů a slevy na dani. Od 1. 1. 2018 je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela, manželku či daňové zvýhodnění na dítě. Podrobnosti v textu Rok 2017 přinesl zásadní změny ve výdajových paušálech. To bylo možné doposud pouze v případě, pokud dílčí.

Ukončení studia dítěte z pohledu daně a pojistného

Pokud je druhý rodič, který nebude uplatňovat slevu na dítě (vy si budete uplatňovat slevu), zaměstnanec, pak je třeba doložit tzv.POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové zvýhodnění na děti. Pěstouni mohou uplatnit daňové zvýhodnění na dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče. Podle § 35c odst. 1 ZDP má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyľivované dítě ľijící s ním v domácnosti. Dotaz: Zaměstnankyně je dosud nerozvedená, ale rozsudkem jménem republiky ji jsou svěřeny děti do péče od 1.7.2014, s manľelem od té doby neľije a on je soudně povinen platit výľivné na jejich 2 nezletilé děti U příjmů za rok 2017 může spolupracující osoba pomoci také k čerpání daňové slevy na dítě. Pokud sami kvůli využívání výdajových paušálů slevu na dítě uplatnit nemůžete a příjmy a výdaje přerozdělíte, spolupracující osoba daňovou slevu na dítě využít může (i když vy využíváte výdajový paušál) Pokud uplatňujete slevu na nezletilé dítě, budete při podávání daňového přiznání potřebovat od druhého rodiče (manžel, manželka, partner, partnerka) čestné prohlášení, že nebude na dítě uplatňovat slevu na dani. Čestné prohlášení si od vás může vyžádat zaměstnavatel nebo ho budete odevzdávat jako OSVČ sami přímo finančnímu úřadu s daňovým.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit ode dne, kdy dítě nastoupilo na VŠ do dne, kdy ukončí studium. Počítá se i doba mezi ukončením SŠ a nástupem na VŠ, jestliže na sebe navazují. Zvýhodnění se uplatní naposledy v měsíci, kdy dítě ukončilo studium na VŠ Zvyšuje se také daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně. Celkem bude tedy měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé a třetí dítě se částka měsíčního daňového zvýhodnění nemění a bude činit 1 617 Kč a 2 017 Kč Od září 2018 zahájila dálkové studium na vyšší odborné škole. Domnívám se, že mám na daňové zvýhodnění na dceru nárok. Za předpokladu, že Vaše dcera není výdělečně činná, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, je Vaše domněnka oprávněná Daňové zvýhodnění na dítě, které uzavřelo sňatek a žije nadále s rodičem v domácnosti, může poplatník (rodič) uplatňovat podle § 38c odst. 8 ZDP jen za podmínky, že manžel(ka) dítěte nemá příjmy (tj. daň po snížení o všechny nárokové částky slevy na dani podle § 35ba ZDP) v postačující výši, z nichž. Daňové zvýhodnění na jedno dítě (ve společně hospodařící domácnosti) následně vyřešil zákon o státní sociální podpoře. Zákonodárci zvýšili roční zvýhodnění z 13 404 na 15 204 korun, nicméně až s platností od roku 2018

Změny v daňovém přiznání, na které byste si jako OSVČ měli

nárok na daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci, kdy se dítě narodilo nebo se začalo soustavnou přípravu na budoucí povolání (bylo osvojeno, atd.). Jinak je rozhodující stav na počátku měsíce; bonus na vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje na dvojnásobek Svatbou vaše dítě změní rodinný stav a možná i příjmení, daňové zvýhodnění, které na něj máte, se ale změnit nemusí. Tedy pokud splníte několik podmínek. Letos můžete ročně uplatnit slevu z daně: 15 204 korun na první vyživované dítě, 19 404 korun na druhé vyživované dítě; a na třetí a každé další 24.

Střídavá péče a zvýhodnění to je hlavolam mzdových účetní. Střídavá péče rozvedených rodičů o potomky není věc jednoduchá, a to nejen pro děti a jejich rodiče, ale ve chvíli, kdy rodiče hodlají uplatnit daňové zvýhodnění, tak se zapotí i mzdové účetní.Není zde jednotný systém tohoto zvýhodnění Z důvodu uplatnění daňové slevy na manželku však nemůže vzniknout nárok na daňový bonus jako je tomu v případě čerpání daňového zvýhodnění. Daňová sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Daňový bonus od státu je možné čerpat, když daňové zvýhodnění na děti je vyšší.

(1) Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evroé unie nebo státu tvořícího Evroý hospodářský prostor (dále jen daňové zvýhodnění) ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 17 004 Kč ročně na druhé dítě a 20 604 Kč ročně na. Daňové zvýhodnění na děti. Změnou, která platí pro celý kalendářní rok 2017, je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Roční daňové zvýhodnění na první dítě i nadále činí 13 404 Kč, tedy stejně jako za rok 2016 Co se týče slev na dani, každý zaměstnanec má nárok na základní slevu na poplatníka, dále můžete dostat slevu na vyživovaného manžela, když pobíráte invalidní důchod, studujete nebo třeba vlastníte průkaz ZTP/P. Daňové zvýhodnění se vztahuje také na vyživované dítě

Prohlášení poplatníka, potvrzení pro druhého

 1. Daňové zvýhodnění pro rodiče. Daňové slevy na dítě může využít každý, kdo má dítě ve své péči a sdílí s ním společnou domácnost. Může to být matka, otec, ale v případě, že jsou příjmy rodičů nižší než 73 200 Kč, to mohou být i prarodiče. Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden rodič
 2. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě má poplatník daně z příjmů fyzických osob pouze v tom případě, že s ním vyživované dítě žije ve společné domácnosti (zákon o daních z příjmů se v tomto případě striktně drží pojmu daňové zvýhodnění na dítě, a nikoli sleva na dítě - jedná se.
 3. Podle § 35c odst. 1 ZDP má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyľivované dítě ľijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Podle § 35c odst. 6 ZDP se za vyľivované dítě povaľuje nezletilé dítě a dále dítě zletilé aľ do dovrąení věku 26 let,.
 4. Nebo jestli uplatní nižší paušální výdaj a slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění na dítě. Od zdaňovacího období 2017 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč a na třetí a další dítě na 24 204 Kč/rok. Vyšší daňové zvýhodnění je možné uplatnit za.
 5. Podívejme se na vybrané daňové změny. Daňové zvýhodnění na děti. Změnou, která platí pro celý kalendářní rok 2017, je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Roční daňové zvýhodnění na první dítě i nadále činí 13 404 Kč, tedy stejně jako za rok 2016
 6. ulému ročně zvýšilo o 2 000 Kč. U dalších dětí se to zvyšovalo už v předchozích letech, takže zůstává stejná. Za rok 2018 tedy můžete uplatnit na první dítě slevu ve výši 15 204 Kč, za druhé dítě 19 404 Kč a za třetí a každé další.

Daňové zvýhodnění na dítě. KOHO SE TÝKÁ: rodičů O CO JDE: Rodiče,kteří vyživují děti,si mohou uplatnit takzvané zvýhodnění na dítě. Jde o slevu,která se odečítá od vypočtené daně. Pokud je vyšší než ona daň, může dokonce fungovat jako daňový bonus (viz dále) Pro rok 2018 platí opět odlišné daňové zvýhodnění na děti podle toho, zda se jedná o první, druhé, nebo třetí a další dítě. Oproti minulým letům se zvýšilo daňové zvýhodnění na první dítě o 1800 korun na 15 204 korun, u druhého dítěte může rodič uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 19 404 korun a u. Daňové zvýhodnění na dítě. Poplatník má od 1. 1. 2018 nárok na daňové zvýhodnění na první vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 15 204 Kč ročně, na druhé 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další 24 204 Kč ročně. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani.

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. V roce 2018 činí daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě 2 017 Kč. Poprvé je možné uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za měsíc, kdy se dítě narodí Vyšší daňové zvýhodnění se uplatní za celý rok 2017. Do účinnosti daňové novely činí daňové zvýhodnění měsíčně 1 117 Kč na první dítě, 1 417 Kč na druhé dítě a 1 717 Kč na třetí a další dítě. Daňová novela však počítá s tím, že vyšší daňové zvýhodnění bude platit pro celý kalendářní rok 2017

Daňové zvýhodnění na dítě/děti. Pokud má zaměstnanec dítě (děti), může si uplatit daňové zvýhodnění (na jedno dítě může uplatnit vždy jen jeden z rodičů). Od vypočítané daně se nejprve odečtou jednotlivé daňové slevy (za poplatníka, studenta, držitele průkazu ZTP/P apod.) V roce 2017 dochází ke zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě. U druhého dítěte se daňová sleva zvyšuje o 200 Kč měsíčně, u třetího dítěte se daňová sleva zvyšuje o 300 Kč měsíčně. Změna byla finálně schválena až v průběhu roku 2017, její platnost je ale již od začátku roku

ICM Slaný | INFOlisty

Rok Další 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Předchoz Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění : 2: PDF : 25 5558 Daňové zvýhodnění na dítě a ukončení studia 1/Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Její dcera studuje VŠ. Mám potvrzení o studiu - je studentem v akademickém roce 2017/2018 tj. od 1.9.2017 do 31.8.2018. Dcera končí magisterské studium.Teď v květnu udělala jednu státnici

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2020: kdy a jak získáte

Daňová sleva na dítě je pro většinu domácností vítaným navýšením rodinného rozpočtu. Pomocí daňové kalkulačky lze snadno zjistit, kolik bude celková sleva v roce 2020 Daňové zvýhodnění a daňový bonus na dítě/děti. V případě že máte nějaké dítě/děti, můžete si uplatnit příslušné daňové zvýhodnění. V roce 2020 je daňové zvýhodnění na dítě/děti: Daňové zvýhodnění na první dítě = 15 204 Kč ročně / 1 267 Kč; Daňové zvýhodnění na druhé dítě = 19 404 Kč. To znamená, že daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. po několik kalendářních měsíců. U dítěte, které je svěřeno soudem do.

Daňový bonus na dítě 2020 - kdo má nárok a jaká je částka

Roční daňové zvýhodnění na první dítě i nadále činí 13 404 Kč, tedy stejně jako za rok 2016. Zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje o 2 400 Kč na částku 19 404 Kč a na třetí a další dítě o 3 600 Kč, tedy na 24 204 Kč. Daňová novela však zatím nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů, při výpočtu měsíční. Paušální výdaje procentem z příjmů 2020 Výdaje paušálem, tedy procentem z příjmů. Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti, případně z pronájmu Za každý měsíc roku 2019 se v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 1267 Kč, na druhé dítě 1617 Kč a na třetí a další dítě 2017 Kč. Daňové zvýhodnění na tři děti za celý rok 2019 je tedy 58 812 Kč. Jedná-li se o dítě, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje. Daňové přiznání 2018 Může to být tím, že v některém měsíci byla mzda nízká, takže zvýhodnění na dítě bylo formou bonusu. Z hlediska celoročního ale byly příjmy vyšší, takže zvýhodnění funguje jako sleva na dani. načítám... Citovat Zmínit Nahlásit. Jestliže podnikáte na vlastní riziko a daníte paušálem, můžete od roku 2019 využít daňových úlev na děti nebo manželku, která má vlastní příjem do 68 000 Kč. Daňový bonus. Mezi daňový bonus se řadí peníze od státu, pokud je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu

Zvýšení daňové slevy na první dítě v roce 2018. Daňové zvýhodnění na první dítě se v roce 2017 nezvyšovalo. Zvýšení daňové slevy na první dítě bude platit až od začátku roku 2018. To se pak zvýší o 150 Kč měsíčně (tedy zvýšení o 1800 Kč za rok). Daňové zvýhodnění na děti a daňový bonus. Daňové. Změny daně z příjmů platné od roku 2018 Omezení paušálních výdajů Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích

UOL Blog: Změny v daňovém přiznání za rok 2017rádce • Home Credit BlogNovela zákona o daních z příjmů a změny pro fyzické osobyDen daňové svobody bude letos 23Vyplňujeme nový vzor prohlášení poplatníka pro rok 2018
 • Dron phantom 3.
 • Tetování na lopatku pro muže.
 • Ospod orlová.
 • Jak se chovat jako žena.
 • Přirozené ladění.
 • Vodafone jetovtobe.
 • Nette\application\abortexception.
 • F1tv.
 • Samojed do bytu.
 • Furious 6 csfd.
 • Kobylky v čechách.
 • Doc holliday film.
 • Impregnace betonové podlahy.
 • Kaká miminko v bříšku.
 • Nonstop potraviny praha 6.
 • Konec rudy z ostravy.
 • Klobása z mangalice.
 • Kdy na orchideje bile karpaty.
 • Vztahový poradce ostrava.
 • Uhodni slovo z písmen.
 • Langstroth 2 3.
 • Palivové dřevo akát cena.
 • Sportovní kočárek do 25kg.
 • Lešení sprint cena.
 • Posuvné dveře na stěnu skleněné.
 • Ne yo mad.
 • Bambino luk bazar.
 • Jednorázová cigareta diskuze.
 • Samsung nu8002.
 • Proč abstinovat.
 • Fungicid agro baycor 25 wp 5x10 g.
 • Philip of edinburgh.
 • Jak spřátelit dvě feny.
 • Hitparáda.
 • Ok hračky.
 • Toni and guy akademie.
 • Slova slova slova hamlet.
 • Popis pohádkové postavy.
 • Hodina angličtiny rodina.
 • Karta zivota tarot.
 • Lyra rámy.