Home

Atreova pokladnice

MYKÉNY - Átreova pokladnice - Jitka Kadeřábková - album na

MYKÉNY - Átreova pokladnice Popis ve skutečnosti se jedná o kupolovou hrobku z počátku 13.stol. před Kristem... od mykénské pevnosti je vzdálena cca 500 m Mykény - Atreova pokladnice - Fotografie z poloostrova Peloponés. Řecko a Kypr Hudba a Internetová rádi Átreova pokladnice, kterou Schliemann takhle pojmenoval, je ovšem hrobka ze starší doby než Átreova, byť taky z bronzu. Základem omylu je možná Pausaniás II, 16: Podzemní cely Átrea a jeho potomků, kde byly jejich poklady. Celý ten pahorek je umělá stavba - nepravá klenba: zevnitř kámen, na něm země. Atreova pokladnice je hrobka neznámého panovníka mykénské kultury, ve které byla nalezena zlatá maska připisovaná bájnému králi z trojských válek Agamemnonovi. Jde o kamenný tholos. Nejhonosnějšími hrobkami v Mykénách je takzvaná Atreova pokladnice (Atreus byl Agamemnonovým otcem) a hrobka Klytaimnéstry. Átreova pokladnice měla téměř 6 m vysoký vchod, otvírající se do komnaty vysoké 13 m a široké 14 m. Kdysi byla obložena bronzovými deskami

Mykény - Atreova pokladnice - Peloponé

 1. How to Grow Roses From Cuttings Fast and Easy | Rooting Rose Cuttings with a 2 Liter Soda Bottle - Duration: 28:23. Mike Kincaid Recommended for yo
 2. Další obrázek Zpátky . Vstup do hrobky, (v tomto směru funguje pro živé i mrtvé). Vchod je nejmíň 7 m vysokej; ten placák, co funguje jako překlad, může vážit tak 50 tun
 3. Sep 13, 2014 - Átreova pokladnice, hrobka, Mykény, Peloponés, Řeck
 4. Michal Fajfr - Atreova pokladnice. ****12.6.2017 přidány fotky z focení svatby**** ÚVOD; ELIŠKA; GRAFICKÉ PRÁCE; HALÍKIÁDY; JÁ NA FOTKÁC
 5. Archeologické naleziště Mykény patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám Řecka. Ve 2. tisíciletí př. n. l. tvořily Mykény centrum řecké civilizace a byly vojenskou pevností - od jejich významu se odvozuje i celé mykénské období
 6. Řecko den sedmý - Atreova pokladnice ALB 401 - Než začali Mykéňané stavět pevnosti a města, pochovávali své vůdce do propracovaných hrobek ve tvaru úlu. Stavěli je z velkých kamenných kvádrů, které skládali tak, aby vznikla rozlehlá kupole

Mykény - Átreova pokladnice 2

Řez tholem (Atreova pokladnice) Dromos - vstup do Atreovy pokladnice Tholos ( starořecky θόλος , plurál θόλοι tholoi ) je označení pro kruhovou stavbu s kuželovou střechou nebo klenbou, které se poprvé vyskytuje u Homéra šachtové hroby vládců - thalosy, Atreova pokladnice - velké poklady - bronzové meče, šperky, džbány, zlaté masky - Agamemnonova - vedl Trojskou válku 13. stol. př. n. l. - Trojská válka - Troja, pahorek Hisarlik - Homér - Ilias a Odysea Schliemann objevil Troju (spáleniště) - Priamův pokla Následně hrobky - Atreova pokladnice, která představuje monumentální příklad stavebního umění mykénské civilizace, s nádhernou patnáctimetrovou chodbou vedoucí dovnitř. Transfer do Nafplia, jednoho z nejkrásnějších měst v Řecku, s majestátní pevností Palamidi, přístavem a ostrůvkem Burtzi naproti přístavu - památky: Atreova pokladnice - H.Schliemann Agamemnonova zlatá maska ŘECKÉ UMĚNÍ- znaky: racionalita = víra v lidský rozum. klasičnost = ideál, pravidla. témata = mytologie. anatomie = pohledová anatomie. kalokagathia = soulad ducha a těla. katarze = proměna (duševní) k lepšímu-. Nachází se zde i hrobový okruh B, pohřebiště členů královské rodiny a dva velké kruhové hroby, které jsou jen o něco menší než Átreova pokladnice vně naleziště a jež Schliemann určil za hrobky Klytaimnéstry a jejího milence Aigistha

Atreova pokladnice - YouTub

Mykény - Wikipedi

6. den - snídaně, celodenní výlet po památkách v kraji Argolida, areál v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, divadlo v Epidauru, večeře 7. den - snídaně, celodenní výlet do Athén , okruh Athénami s prohlídkou střídání stráží před budovou parlamentu, Olympijský stadión, Národní archeologické muzeum. Átreus (řecky Ατρεύς, latinsky Atreus) je v řecké mytologii syn élidského krále Pelopa a jeho manželky Hippodameie a král Mykén.Je manželem Áeropé a otcem králů Agamemnóna a Meneláa a dopustil se ukrutných činů, například bratra Thyesta pohostil masem jeho zavražděných synů, čímž přivedl na rod Átreovců dědičné prokletí Řecko - balkánský poloostrov Řecko - Balkán a Peloponés Příchod Řeků Řekové sem přišli kolem roku 2000 př.n.l. patřili k indoevroým kmenům stejně jako třeba Češi nebo Němci postupně splynuli s místním obyvatelstvem mykénské stavby hrady, pevnosti a paláce mohutné zdivo - kykloé kyklop = obr ze starořeckých bájí palác - správní a. img21.rajce.idnes.c 9. den - snídaně, celodenní autobusový výlet s návštěvou pevnosti Palamidy v Nafpliu, město Nafplio, hrad v Mykénách + Atreova pokladnice, areál ve Starém Korinthu, průplav Korinth (dle časových možností), historický areál s divadlem a muzeem v Epidauru, večeře 10. den - snídaně, volno, večeř

hany

Památky vyprávějící bohatou minulost jedné z nejúžasnějších civilizací historie. Francouzský dokumen V Řecku vypukl požár blízko Atreovy pokladnice Celkem 27 hasičů, doprovázených devíti hasičskými auty, dvěma letadly a helikoptérou, bojovalo v řeckých Mykénách s ohněm. V ohrožení byla na archeologickém nalezišti zejména hrobka známá jako Atreova pokladnice Atreova pokladnice Nejslavnější kupolový hrob leží vlevo od silnice z vesnice k vykopávkám. Je to také nejlépe zachovaná kupolvá hrobka, ze všech devíti, které okolo Mykén můžeme objevit. Podle Wacea byla zbudována kolem roku 1330 před Kristem podle jiných badatelů až v první polovině 13. Století Atreova pokladnice (1350-1250 p.n.l.) Otevřít obrázek. Atreova pokladnice (1350-1250 p.n.l.) Výtvarné umění. Jako nový architektonický prvek se zde nalézá nepravá kupolová klenba - tumulus, vystavěna je tak hrobka nazývaná Atreova pokladnice. Ve zdejších šachtových hrobech byly nalezeny mnohé poklady od šperků, keramiky a zbraní až po zlaté pohřební masky mykénských králů, mezi něž patří i maska připisovaná králi.

Kréta - plachy-foto

- Nejvýznamnější je tzv. Átreova pokladnice - Asi nejvýznamnější památkou z Mykén je tzv. Agamemnónovaposmrtná maska - V době existence Mykénské kultury proběhla i velmi slavná válka, jejíž příčinou byla údajně žena Helena (žena spartského krále Meneláose Nejznámější je údajná Atreova pokladnice. Skládá se z cesty obezděné přesně tesaným kykloým zdivem, která vede k portálu do dromu (kopeček nad hrobkou). Portál je odlehčený trojúhelníkovým otvorem nad překladem, který tvoří kámen vážící asi deset tun Do naleziště vstoupíte Lví branou. Hned za ní se nachází královské pohřebiště. Právě v jednom z těchto hrobů kdysi Schliemann našel svou slavnou zlatou masku. Dále je tady mnoho šachtových hrobů a kopulovitých hrobek, tzv. tholů. Nejzachovalejším z tholů je Átreova pokladnice

Mykény, Tiryns a Atreova pokladnice - YouTub

Návštěva Myken: zřícenina Mykénské pevnosti ze 14. století před naším letopočtem se slavnou Lví bránou a hrobkami objevenými Heinrichem Schliemannem, mezi nimi i příkladem stavebního umění mykénské civilizace - Atreova pokladnice s nádhernou 15ti metrovou dlouhou chodbou vedoucí dovnitř Nad vchodem do Átreovy pokladnice nás ohromí 9 metrů dlouhý kamenný překlad. Váží 120 tun a dodnes není známo, jak se jej Mykéňanům podařilo nad vchod umístit. Samotná hrobka má průměr 14 metrů a kupole v nejvyšším bodě měří úctyhodných 13 metrů. Átreova pokladnice bývá také někdy nazývána Agamemnónova. Pokladnice Atreova nebo také Agamemnonova. Byl v ní spolu s dalšími vznešenými mrtvými pohřben mykénský král včetně jeho rodiny. Hrob je přístupný chodbou z opracovaných kvádrů, průčelí bylo obloženo deskami ze zeleného a červeného mramoru a zvýrazněno polosloupy rovněž ze zeleného mramoru, které byly zdobeny. Řecko, za starověkými památkami 2020 (A82-20) Řecko a starověké památky: Athény, Delfy, Korint, Mykény, Epidauros, Sparta, Olympia, kláštery Meteora Do doby, než byl Pantheon postaven, byla největší stavbou zaklenutou kupolí na světě Atreova pokladnice v Mykénách. Pantheon si pak toto prvenství podržel až do 15. století, kdy byla postavena kupole katedrály Santa Maria del Fiore ve Florencii.Původně byl chrám zasvěcen všem bohům

Tradovalo sa, že v nich boli uložené pokladnice, preto sa jednotlivé hrobky, nájdené v Mykénach označujú ako Atreova pokladnica (priemer 14,60 m, výška 13,30 m, vchod bol vysoký 5,40 m a široký 2,70; dromos bol dlhý 36 m a široký 6m) alebo Klytaimestrina pokladnica Řecko, za starověkými památkami 2020 - Řeck Řecko, Malta, Kypr Řecko Rozloha:131 957 km2 Hlavní město:Athény -parlamentní republika -10 krajů počet obyvatel:10,5 mil (80obyv./km2 jazyk:novořečtina měna:Euro Povrch: Řecko zaujímá jih Balkánského poloostrova a je otevřeno na jih k Egejskému moři

Átreova pokladnice, hrobka, Mykény, Peloponés, Řecko

Átreova pokladnice Krétská keramika. Zdroje literatury: Knihy - - DĚJINY SVĚTA, vydalo Ottovo nakladatelství, s.r.o. Lublaňská 61, 120 00 Praha2, v divizi CESTY - ZLATÉ MYKÉNY, Antonín Bartoňek, vydalo nakladatelství Panorama v Praze v r. 1983. Internet -. 136 Most spojuj Most spojující Peloponéský poloostrov s pevninskou části Řecka u města Patr

Video: Atreova pokladnice - ÚVO

Archeologické naleziště Mykény - Peloponé

Mínojská kultura Minojská kultura 2 000 - 1 400 př.n.l. ostrov Kréta posvátné zvíře - býk objevitel Arthur Evans palác v Knóssu (kol. r. 1 600 př.n.l., velmi rozlehlý - 20 000 m2 a jen dva vchody a východy) - pověst o Mínotaurovi paláce, fresky, sošky bohyň, nádoby Palác v Knóssu nádherný palác, bohatá fresková. Poloha: Peloponés, autem 29 km na sever od Nauplionu, silnice E070 směr Argos, pak silnice E07 směr Fixi, ve Fixi odbočit vpravo na silnici E068 směr Mykény, otvírací doba: duben 8.00 až 19.00, květen až srpen 8.00 až 20.00, září 8.00 až 19.00, říjen 8.00 až 18.00 hod., vstupné: dospělí 12 €, děti zdarma; vstupenka. v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, divadlo v Epidauru, večeře 7. den - snídaně, celodenní výlet do Athén, okruh Athénami s prohlídkou střídání stráží před budovou parlamentu, Olympijský stadión, Národní archeologické muzeum, Akropolis, transfer zpět do Tola se zastávkou u průplavu Korinth, večeř Zajímá vás ? Máme pro vás kompletní informace o vybavení, pokojích i službách. Zjistěte, proč vyrazit právě sem

Řecko den sedmý - Atreova pokladnice - Dana - album na Rajčet

Mykény (řec. Μυκῆναι) jsou archeologická lokalita v Řecku, zhruba 90 km jihozápadně od Athén na severovýchodě Peloponésu.Mykény byly ve 2. tisíciletí př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností, která dominovala velké části jižního Řecka. Období od 16. do 12. století př. n. l. je proto nazýváno obdobím mykénské kultury Poklady A Skvosty Peloponésu - Řecko - Řecko pevnina - Peloponés - Tol nám známý jako Átreova pokladnice. Vzhledem k předmětu této práce je na místě uvést, že . tholoi. byly užívány k pohřbům příslušníků majetnějších vrstev, zatímco ti chudší dávali přednost hrobům komorovým opatřeným dromem. 7. Na tomto místě je třeba zmínit faktické vymezení mé práce. Studie zabývající s Řecko je zemí, kde se potkáváte s historií téměř neustále. Navštívíme nejznámější starověké památky, vykoupeme se na plážích, ochutnáme místní speciality. Soluň, jedno z největších měst, byzanstské památky - Olymp, vyhlídka na úbočí hor, kde sídlili bohové - Meteora, kláštery ve skalách - Delfy se starověkou většírnou - celodenní Athény - Korint. - Atreova pokladnice v Mykénách - nástěnné malby - z mínójských vzorů identické prolnutí scén z náboženského a dvorského života př. procesí žen v krétské módě - náměty válečné a lovecké - keramika - Kréta zdroj forem a motivů, ale vítězí figurální náměty.

MýtusLev žil v jeskyni v Nemeji v Argolidě, chytal mladé ženy a lákal na ně mladíky, kteří je chtěli vysvobodit.Když přišel hrdina Héraklés do služby k mykénskému králi Eurystheovi, měl splnit dvanáct úkolů, z nichž první byl zabit Nemejského lva.Heraklés se nejprve marně snažil lva zastřelit šípem, protože nevěděl, že jeho kůže je neprůstřelná - Snídaně, Epidauros - sídlo boha lékařství Asklepia se zachovalým antickým divadlem, dále zastávka v bájných Mykenách - Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů, Nauplio s pevností Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Odpoledne koupání, nocleh opět v Tolu v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, divadlo v Epidauru, večeře. 7. den - snídaně, celodenní výlet do Athén, okruh Athénami s prohlídkou střídání stráží před budovou parlamentu, Olympijský stadión, Národní archeologické muzeum, Akropolis, transfer zpět do Tola se zastávkou u průplavu Korinth, večeře

Pohodlný nákup dovolené se Zájezdy.cz - pestrá nabídka zájezdů od významných cestovních kanceláří do celého světa. Denně nové Last Minute nabídky ŘECKO - VELKÝ OKRUH - Poznávací zájezdy - Řecko - last minute, katalog, informace: Základní cena: Dospělí Program: 1. den Odjezd brzy ráno z ČR, trasa přes. Hotely a zájezdy na Asap-Dovolená.c Umění Egejského moře Umění Egejského moře Kréta, Mykény, Řecko Daniela Wojnarová, S5.A Starověké Řecko • • • • • • • První evroá civilizace, doba bronzová Kultura minojská - Kréta (2700 - 1500 př. n. l.) Kultura mykénská - jih Řecka (1500 - 1100 př. n. l.) Doba temna (1000 - 800 př. n. l.) Archaické období (od 8. století př. n. l. 1. den: odjezd z Prahy dopoledne (HK, Pa, Po, Br), transfer přes Maďarsko2. den: Makedonií (srdce starověké helénistické říše) do Řecka, SOLUŇ (UNESCO), druhé největší města Řecka, pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, nádherné byzantské kostely, Agios Dimítrios (největší kostel v zemi), Agía Sofia, připomínající mešitu v Istanbulu, Bílá věž. Od Soluně k Olympii - Řecko. Dovolená v ČR, SK. hrad Svojano

Počet stran: 277, Cena: 199 Kč, Rok vydání: 2020, Nakladatelství: ALPRESS, - Když z ruchu ulice a denního světla vstoupíte do chrámu, ocitnete se rázem v úplně jiném světě: příšeří, chlad, sochy a obrazy líčící zázraky jsou ostrovem jiného času a myšlení. To, co nezasvěcenému připadá jen jako výzdoba, jsou vlastně. 8. den: EPIDAUROS (UNESCO) - sídlo boha lékařství Asklépia se zachovalým antickým divadlem, zastávka v bájných MYKENÁCH (UNESCO) - Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů. NAUPLIO s dominující pevností Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav 8. Snídaně, EPIDAUROS - sídlo boha lékařství ASKLEPIA, se zachovalým antickým divadlem, dále zastávka v bájných MYKENÁCH - Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů, zde našel Schliemann zlaté poklady, NAUPLIO s pevností PALAMIDI, francký hrad TORON, malebný přístav. Odpoledne koupání, nocleh opět v. Známá Átreova pokladnice s šest metrů vysokým vchodem byla původně obložena bronzovými deskami. Mykéňané byli zdatní válečníci (viz Trojská válka), v boji užívali pravděpodobně vůz tažený dvěma koňmi, jehož posádku tvořil obrněný šlechtic s vozatajem. Bronzová brnění, která se v Mykénách také. Nedaleko se nachází Atreova pokladnice, což je kopulový hrob vysoký přes 13 metrů, který byl ve své době velmi důmyslným dílem. A pokračujeme dál, tentokrát do starověkého Korintu, který býval nejslavnějším a nejbohatším městem starověkého Řecka

Tholos - Wikipedi

 1. Agamemnona). Atreova pokladnice je hrobka neznámého panovníka mykénské kultury, ve které byla nalezena zlatá maska připisovaná bájnému králi z trojských válek Agamemnonovi. Maska byla v hrobě, který byl pokrytý zlatými šperky. Jestli se chcete dozvědět o Agamemnonovi více, poslechtěte si krátké video
 2. Z nich nejznámější je Atreova pokladnice, nacházející se trochu stranou od hradu. Vstup do všech částí je 6E, 3E student, zdarma student EU. Spojení: Bus do Nafplia, z něj jde přestoupit v Fithi na spoj do Athén, nebo v Argosu na cesty na jih Peloponésu
 3. snídaně, celodenní výlet po památkách v kraji Argolida, areál v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, divadlo v Epidauru, večeře. 7. den
 4. This page was last edited on 6 January 2019, at 06:56. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Starověké Řecko, D - Dějepis - - unium

 1. Je to a) chrám Parthenón b) Dionýsovo divadlo c) Poseidonův chrám d) tzv. Átreova pokladnice e) Titův vítězný oblouk. 5. Proslulou sochu Diskobolos vytvořil řecký sochař a) Myrón b) Práxitelés c) Polykleitos d) Skopás e) Feidiás. 6. Mezi stavby vybudované v éře starověkého Říma patří a) agóra v Mílétu b.
 2. 6. B 6. TÝDENNÍ PLÁN na týden od 20. 4. do 26. 4. Třídní učitel: Bc. Petra Baťová, skolabatova@seznam.cz Vážení rodiče, milí žáci, posílám 6. týdenní plán a podle posledních informací z médií to vypadá, že jich bude ještě několik
 3. 6.A 6.TÝDENNÍ PLÁN na týden od 20. 4. do 26. 4. 2020 Třídní učitel: Mgr. Ilona Uhlířová, ilonakozubova@seznam.cz , tel. 733 296 482 Sdělení třídního učitele: Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k situaci, navazuji s Vámi tímto způsobem komunikaci

Začátek kamenné chrámové architektury Chrámek typu in antis (dopředu protažené boční stěny se dvěma sloupy v průčelí tvoří navíc předsíň -pronaos; pokladnice Athéňanů v Delfách) Složitější monumentalizující typy: peripteros (sloupy dokola) Dva základní architektonické řády: mužský-dórský s. Země nádherných památek, mnoha zajímavých ostrovů a nekonečně pestrého pobřeží, to je Řecko. K tomu připočítejme dobré jídlo a příjemné lidi. To je důvod, proč sem každý rok jezdí téměř 300.000 Čechů

Řecký podzim Řecko - poznávací zájezd Řecký podzim Základní informace: Termín: 11.10.-22.10.2012 Odlet z Prahy, příjezd do ČR. Trasa Kréta, Mykény - Malba na zdi - delfíni - palác v Knóssu, Lví brána - mykénský hrad, knósský palác, bohyně s hady - Kréta, Atreova pokladnice - (Aigistova hrobka), nástěnná malba -Pařížanka Kréta, Agamemnónova posmrtná maska, váza s chobotnicí 7 Centrum mykénské civilizace MYKÉNY (UNESCO), archeologická lokalita objevena H. Schliemannem, Lví brána, Kykloé kamenné kvádry, monumentální Atreova pokladnice, EPIDAUROS (UNESCO), rodiště léčitele Asklépia - syna boha Apollóna, posvátný okrsek a slavný amfiteátr s vynikající akustikou Mykény (Archeologická naleziště + Muzeum + Atreova pokladnice): 12 EUR, snížené 6 EUR Epidaurus: 12 EUR, snížené 6 EUR Snížené vstupné: senioři nad 65 let s platným průkazem totožnosti Na všechna archeologická naleziště v Řecku má nárok na vstup zdarma mládež do 18 let s platným průkazem totožnosti Mykénská architektura Tholos - kupolová hrobka obr. 4 kruhový půdorys nepravá klenba, tvar homole přístupová chodba - dromos Mykénská architektura Tholos - kupolová hrobka Atreova pokladnice obr. 5 Mykénská architektura Mykénský palác mohutné hradby z velkých kvádrů - kykloé zdivo megaron - centrem paláce.

Peloponés, Řecko - dovolená 2020: svátky, zájezdy, all

Mykény - Řecko. Archeologické naleziště starověkých Mykén se nachází na Peloponéském poloostrově, asi 90 kilometrů daleko od hlavního města Athén.Mykény byly v letech 1.600 - 1.100 př.n.l. nejvýznamnějším řeckým městem a tak je na jejich počest toto období řeckých dějin pojmenované jako Mykénské Starovĩké Şecko • Prvří evroá civilizace, doba brořzová • Kultura Řiřojská - Kréta (2700 - 1500 pş. ř. l.) • Kultura Řykéřská - jih Şecka (1500 - 1100 pş. ř. l.) • Doba temna (1000 - 800 pş. ř. l.) • Archaické období (od 8. století pş. ř. l.) • Klasické období/uŘĩří (od 5. století pş. ř. l.) • Heléřistické období (336 -146 pş. K největším zajímavostem patří Atreova pokladnice a hrobka Klytemnestry, hrobky připomínající tradiční lidové úly a zlatá maska označená Schliemanem za posmrtnou masku krále Agamemnona, který vedl Řeky při dobývání Tróje Mimo hradby města stojí jedna z nejzachovalejších královských hrobek zvaná Atreova pokladnice. Kdysi skrývala velké bohatsví, ale časem z ní vykradači hrobek všechen poklad odnesli. Vstupuje se do ní do skály vytesanou 36 m dlouhou chodbou. Uvnitř hrobky je kruhovitý prostor s 13,5 m vysokým klenutým stropem

1.den. 1. den: odjezd z Prahy dopoledne, nástupní a svozová místa - Pardubice, Poděbrady, Hradec Králové, Brno, za příplatek 250 Kč možný svoz z Olomouce a za 500 Kč z Ostravy, transfer přes Maďarsk Poznávací zájezdy Řecko.. Program poznávacího zájezdu Řecko, za starověkými památkami. 1.den 1. den: odjezd do Řecka z Prahy dopoledne, nástupní a svozová místa - Pardubice, Hradec Králové, Brno, transfer přes Maďarsk Zrovna tedy ta Agora je dost dobra, chram v Basses neuveritelny, Tholon v Delfach, jiz zmineny Epidauros... cely ostrov Delos, kykloe hradby Tirynsu, Atreova pokladnice a lvi brana v Mykenach.. Praha - Kalamata - Tolo - Olympie - Nafplio - Delfy - Athény - průplav Korinth - Mykény - Starý Korinth - Sarónské ostrovy Spetses a Hydra - Kalamata - Praha PROČ PRÁVĚ SEM Objevte krásy antického Řecka Bohatý program za příznivou cenu Zkušený průvodce PROGRAM ZÁJEZDU: 1. den plánovaný odlet z Prahy v 11:20 hodin (zdarma transfery na letiště z 88 míst v ČR, přílet do. Jedna hrobka v Mykénách, Átreova pokladnice, měla téměř 6 m vysoký vchod, otvírající se do komnaty vysoké 13 m a široké 14 m. Kdysi byla obložena bronzovými deskami. Bohatství těchto hrobek ukazuje, že na královskou rodinu a aristokracii se vynakládalo hodně peněz a úsilí. Král měl až 400 bronzířů a stovky otroků

nejcennější památky - kopulovité hrobky (Atreova pokladnice), Lví brána (z kykloého zdiva) a Agamemnonova maska u které se neví, komu patří... b) Období geometrického slohu: keramika, charakteristika. 9. a 8.st.př.Kr., konec naturalismu, abstrakce, zdůraznění tektoniky, horizontáln Mykény a Tiryns(např.:v Athénách, Spartě, Argu, Thébách, Iolku,Pylu). vchod do Mykén Lví brána(monumentální plastika dvou lvů), nalezeno: několik královských šachtových hrobů s 15 kg zlata, hroby v okolí hradu (Átreova pokladnice Nabídka Řecko, za starověkými památkami Řecko Řecko . Popis ubytování a informace o resortu, recenze, objednejte si ještě dnes volný termín Poklady a skvosty Peloponésu - Peloponés - Řecko - dovolená 2020 - 202

Otázka 03 :: Maturitní otázk

Pojištění : Součástí ceny zájezdu je povinné pojištění CK proti úpadku. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexn Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech SOLUŇ - LEPTOKARIA - OLYMP - DION - PLATAMONAS - LARISA - TRIKALA - METEORA - THERMOPYLY - DELFY - PYTHIE - ATÉNY - KORINTH - EPIDAUROS. Řecko, za starověkými památkami. Poznávací zájezdy Řecko.. Program poznávacího zájezdu Řecko, za starověkými památkami 1.den 1. den: odjezd do Řecka z Prahy dopoledne, nástupní a svozová místa - Pardubice, Hradec Králové, Brno, transfer přes Maďarsko 2.den 2. den: Makedonií (srdce starověké helénistické říše) do Řecka, SOLUŇ (UNESCO), druhé největší města. Popis. Ubytování: Doprava - letecky tam a zpět, autobusem po Řecku. Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění

Mykénský hrad: místo, kde Agamemnon přišel o život

Ale i v Mykénách jsme objevili zajímavá místa. Když pominu obligátní Lví bránu, tak to rozhodně byly hrobky, které na mne osobně udělaly silný dojem - zejm. tzv. Atreova pokladnice, která měla pořád ještě i strop. K hrobce se jde delší chodbou, na jejímž konci je černý vchod Poklady a skvosty Peloponésu last minute Řecko, Peloponés cena dovolené již od 17990, rychlé vyřízení last minute. Doporučíme kvalitní dovolenou. Nonstop zájezdy last minute

Hotely v blízkosti: Atreova pokladnice Hotels

Výhodné ubytování v hotelu Sillian ve středisku Matrei in Osttirol s možností lyžování v Matrei v Rakousk Átreova pokladnice - poklad - maska Agamemnóna. mohutné . opevněné paláce. obehnané silnými hradbami z obrovských kvádrů kamenů = kykloé zdivo. hlavně na Peloponésu (Mykény, Tiryns, Sparta, Pylos), ale i v Attice. Mykény. středisko říše, kde sídlil mýt. král Agamemnón - velel Řekům za Trójské válk Řecko, za starověkými památkami 2020, Řecko, Řecko, 08.10.20, Polopenz

Řecká Argolida: kraj králů, hrdinů a bohůhanyhany

Specializujeme se na poznávací zájezdy, pobyty s výlety, zájezdy s lehkou pěší turistikou. Na našich zájezdech můžete navštívit např. Itálii, Francii, Norsko, Skotsko, Turecko, Portugalsko, Maroko, Řecko, Korsiku nebo dalších více než 32 zemí světa Cestovní kancelář KO-TOUR nabízí: pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, zájezdy pro skupiny a kolektivy, zájezdy na míru, LAST MINUTE - celý svět, autobusová doprav Plandelf - pokladnice Sifnijských - 525 př. n. l. Tholos v Delfách - 4. př. n. l. Rekonstrukce štítu bohyně Afaie na ostrově Aigina - 500 př. n. l. Rekonstrukce štítu v Olympii - příprava na závod Mykény, Tiryns a Atreova pokladnice. Poté Afrodíta vnukla Paridovi touhu po ženě a myšlenku odplout do Sparty vyhlášené krásou tamních žen. Marné bylo rozmlouvání věštce Helena i varování Kassandřino. Paris se na cestu vydal a i přes bouři a nepříznivý vítr tam brzy dorazil

Mykeny - Vladislav Tomášek
 • Ratm know your enemy.
 • Ošetření habru.
 • Přírodní dekorace do bytu.
 • Fond pracovní doby 2015.
 • Parminder nagra.
 • Dodge viper mobile de.
 • Prismacolor kusovky.
 • Sablikova rekord 5000.
 • Stupa těnovice.
 • Modely ze dřeva.
 • Bolest dásní v těhotenství.
 • We were soldiers online.
 • Sportovní kočárek do 25kg.
 • Poličky na zeď do dětského pokoje.
 • Don swayze manželky.
 • Psaní lékařských receptů.
 • Botnik z krabic.
 • Fotografka halamová trutnov.
 • Filtr na mikroplasty.
 • Valník festival 2017.
 • Viktoriiny vodopady.
 • Piškotové kuličky s rumem.
 • Camila cabello and shawn mendes.
 • Detektor kovu zero.
 • A ton.
 • Státy asie.
 • Vymítač ďábla online.
 • Kdy má svátek jana.
 • Priznaky filcek.
 • Zájezdy na island 2020.
 • Pottermore kviz.
 • Saty se spadlymi rameny.
 • Pipíška.
 • Word 2010 příručka pdf.
 • Víkend 2011 online.
 • Strecha z rakosu.
 • Divadlo jiřího myrona ostrava program.
 • Williams and partners.
 • Mladé buky baldův svět.
 • Mcclane 2019.
 • Klatovy mrtvoly.