Home

Slova na 4 slabiky

Těžší slova z 4 a 5 slabik obsahující souhláskový shluk. Tipy jak s tímto cvičením pracovat doma i ve škole. Cvičení je vhodné pro čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří čtou již náročnější texty, ale chtějí si procvičit právě tuto obtížnost slov z důvodu potřeby zlepšení. Slova dělíme v psaném textu z ryze praktických důvodů, považujeme proto za vhodné, aby pravidla dělení byla co nejjednodušší. Je důležité si uvědomit, že dělení slov v písmu na konci řádku není vždy totožné s členěním slov na slabiky v mluvené řeči (viz Slabika) nebo například s morfematickým složením slov (viz Morfematika)

Těžší slova z 4 a 5 slabik obsahující souhláskový shlu

Rozdělení slova na slabiky Od: martin8 14.05.16 10:23 odpovědí: 6 změna: 15.05.16 16:28 Zdravím, mám otázku ohledně rozdělení slova blesky na slabiky Od prvních dnů se děti učí poznávat jednotlivá písmena. Vyhledávají je ve své skládací abecedě a rovnají na lavici. Později skládáme slova a věty. Proč je skládání důležité? Například na to, abychom psali správně a bez chyb diktáty. Týká se to ovšem celého písemného projevu. Pomůcek je mnoho, zmíním se o jedné, která je využívána ve školách již. V takových případech se rozdělení slova na slabiky a divize pro přenos liší. Vzhledem k tomu, že tato kombinace znamená jeden zvuk, pak by tato písmena neměla být rozdělena, když jsou rozdělena na slabiky. Při převodu těchto písmen jsou však kombinace odděleny. Například ve slově i-zzho-ga existují tři slabiky. V češtině ve slově nej - ví - ce členíme na slabiky vlastně podle složení slova, neboť jsme si (třeba podvědomě) jisti stavbou slova z předpony a základu, ve slově ma - min - čin slabikujeme podle zkušenosti, že skupina nč nebývá na počátku slabiky (nezačíná jí žádné české slovo) apod V tomto tématu učiva českého jazyka vycházíme ze slova, které se cíleně učíme rozdělovat na slabiky. Říkáme, vyhledáváme i tvoříme slova jednoslabičná, dvojslabičná, troj- i víceslabičná. Učivo směřujeme ke správnému rozdělování slov na konci řádku. Dále si rozdělíme české hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky

Na rozdíl od jiných slovníků totiž obsahuje rozdělení slova na slabiky. V jiných slovnících totiž na dělení také narazíme, ale ne na slabičné (jedná se o dělení slov na konci řádku a to se někdy řídí jinými pravidly, například neodděluje jednopísmenné předpony, zatímco u slabik se oddělují) Jak dělit slova na slabiky už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (4

Delenie slov na slabiky - zhrnutie a opakovanie | SmartBoard

Na zadní straně kartičky si pak dítě může ověřit, zda odpovědělo správně (barevné kolečko ukazuje svým umístěním správnou odpověď). NEÚPLNÁ SLOVA S KOLÍČKY 4 (slabiky) Sleduj a najdi - SLABIKY. Cena s DPH: 209,00: Montessori - skládačka 4 PODOBY PÍSMEN (54 kartiček) Cena s DPH: 182,00: Montessori - SKRYTÁ. Žáci pojmenovávají obrázky, rozlišují slabiky ma, má, spojují obrázky se správnými slabikami. Autor: Mgr. Kateřina Fleková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky další materiály k tomuto očekávanému. SLOŽ SLOVA se slabikami na M. POSKLÁDEJ dohromady slabiky. Potom stiskni KONTROLA. KONTROLA . OK . 3. cvičen í www.rysava.websnadno.cz 5. Čtení s obrázky - 4 sady v balení (72 obrázků, 288 dílů) Balení obsahuje čtyři sady oblíbených skládanek s obrázky - slov na 3 písmena, na 4 písmena, 2 slabiky a slova na 3 slabiky. Děti si hravou formou procvičí jednotlivá písmena a slabiky a z nich složí za pomocí obrázků celá slova Z jednoho dvě - rozložení slova na slabiky Domino se slabikami - určení slova s danou první a poslední slabikou 16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník Z

Má-li slovo dvě slabiky a začíná-li na samohlásku (a, e, i / y, o, u), píšeme je vždy dohromady (např. otec, okno, Anča, afta). Kdy slova dělíme? Pokud se jedná o složené slovo, dělíme ho přednostně na jednotlivé celky , z nichž se skládají (země-pis, raději než ze-měpis) Podle toho, na kterém místě skupiny je přízvučná slabika umístěna, rozdělují se takty na tři skupiny: takt sestupný začínající přízvučnou slabikou, za niž se řadí slabiky nepřízvučné (např. české ['donese], ['zdaːlo se mɪ], ['za pjet 'korun], takt vzestupný, kde nepřízvučné slabiky předcházejí poslední. Jak dělit slova na slabiky už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (6

Slabiky sa tvoria samohláskami - samohlásky sú teda slabikotvorné. Spoluhláskami sa slabiky zvyčajne netvoria, lebo sú neslabikotvorné. Výnimku tvoria spoluhlásky r, (ŕ), l, (ĺ). Ak stoja medzi dvoma spoluhláskami, tvoria slabiku: srnka, vŕba, kŕmiť, vlna, slnko, vĺča,... Podľa počtu slabík rozlišujeme v slovenčine slová Kniha První čtení: písmena, slabiky, slova, texty na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze První čtení: písmena, slabiky, slova.. Jak řešit úlohu: Rozděl slova na slabiky

Internetová jazyková příručka: Dělení slov na konci řádk

Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. malé nebo VELKÉ písmeno Rozděl slovo na slabiky Doplň u ú ů souhrn Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý.

SLABIKY s písmenem

Procvičte si krátké a dlouhé slabiky ve slovech - Veselá Chaloupka. Materiál obsahuje 4 pracovní listy na procvičení délky slabik. Do dvou listů zaznamenávají děti grafický záznam slabik a v dalších dvou listech vybírají správný grafický záznam ze tří možností Materiál obsahuje slova s obrázky, které se rozstříhají na slabiky a podle obrázku na začátku děti skládají slova ze slabik. První část obsahuje slova dvojslabičná, druhá část slova jednoslabičná

Slova na 4 slabiky dělení slov na slabiky

 1. Jirka jede na kole. Štěně jde spát. Prase chrochtá v chlívku. Rozděl slova na slabiky: můra Alena kůže půjdeme důvod houkačka . 4. Seřaď jména podle abecedy: Karel, Hana, Lenka, Marie, Jana, Ilona, Gita, Honza, Božena, Zuzka 5. Doplň správné písmeno (u, ů, ú) a rozděl slova do tří sloupců
 2. Jaká jsou pravidla pro rozdělení slova na slabiky? Zdravím, hledám nějaký klíč, podle kterého mohu rozdělit slovo na slabiky. Poznatky: - Nejčastěji je slabika ukončena samohláskou, ale není tomu tak vždy. - Slova neobsahující samohlásky jsou většinou jednoslabičná. PROBLEMATICKÁ SLOVA: baf,balón, jablko atd..
 3. Např. T-E-L-E-V-I-Z-E (hlásky říkáme hlasem, když je napíšeme jsou to písmena), vytleskají te-le-vi-ze (počet slabik = 4). Pozor však na to, že ne vždy počet hlásek je roven počtu písmen, proto volíme slova, která pro děti budou jednoznačná
 4. éíkej a vytleskáváním rozdëluj Slova na slabiky. Podle obrázku žák Fekne slovo a vytleskáváním ho rozdëlí na slabiky. Uvèdomuje si první slabiku. PFeëti. Žák preCte písmena na kartiékách a pak je spojí do slabiky. 2 4 PFeëti Fádek. Žák preéte slabiky v iádku. Pteëti a napiš do sloupce

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Tematická oblast: Zvuková stránka jazyka, čtení Předmět: Český jazyk a literatura Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Žáci rozlišují slabiky de-te-ne a dě-tě-ně; správně napsaná slova spojují s obrázky; procvičují dělení slov na slabiky Slabiky s M, L, S, P, T, J. Slabiky na M; Slova s písmenem M; Žirafy - skládáme a čteme slabiky s písmenem M; Slabiky od M - vyber na kterou slabiku začíná slovo na obrázku; Test - slabiky od M, urči počáteční slabiku; Slabiky na L; Myšky - slabiky s písmenem L; Slova s písmeny M, L sada 56 zalaminovaných kartiček pro skládání slov ze slabik. Skvělá pomůcka pro slabikování, které je základem učiva českého jazyka a čtení v první třídě na většině ZŠ. Úkolem je poskládat správně slova podle obrázků ze slabik (ale dítě může zkusit složit i jiná slova, nebo jen prostě číst, jaké kombinace mu poskládáte - ideální k procvičování. ↗fonologická slova, takty/slova na slabiky, viz ↗para-fonotaktika) za účelem zjištění, z jakých slabik se jednotky vyššího řádu skládají a jaká jsou pravidla jejich souvýskytu, jaké slabičné typy jsou v jaz. dovoleny, jaká je frekvence slabik apod

Slabiky, slova-obrázky

Slabiky a slova trénujeme na kostkách. Poznáváme hodiny - učíme se poznat čas na ručičkových hodinách - pro děti - Duration: 4:04. Lucia81 87,679 views. 4:04 Svoboda slova a médií V minulém týdnu proběhly hned dva útoky na veřejnoprávní média, ze kterými stál (ano, už zase to jméno) Andrej Babiš. V prvním šlo o Českou televizi, terčem druhého se stal Ve čtvrtek 22. ledna pořádá sdružení Slabiky.cz spolu s Knihovnou Václava Havla kulatý stůl o alternativních. 30.10.2012 16:33 Písmena M, L, S, P, T, J. Písmeno M (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikou s M; věty se slabikami na M; Písmeno L (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na.

Video: Dělení slov na slabiky - Procvičování online - Umíme česk

Počet slabik ve slov

Čtení s porozuměním Hádanky Korektor Křížovky Pexeso Přesouvání Slova ve větách Vtipy. Přejít na stránku cvičení. Přejít na stránku tématu. Zobrazit na celou obrazovku. Zkuste nejprve tato cvičení: Určování souhlásek a samohlásek. Rozbory: 1. úroveň. Dělení slov na slabiky. Příloha . 4 ESKÝ JAZYK - JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Téma Učivo k Počet hodin c Průřezové téma Mezi-předmětové vztahy 4 Žák rozlišuje věty, slova, slabiky hlásky (písmena). Převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané. Žák se orientuje v textu. Zvuková stránka jazyka Pravopi

Čeština letem světem: Jak rozdělit slovo na slabiky - Moje

 1. Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami. 1) Slovo a slabika a) Říkadla - zapiš slova rozdělená na slabiky: říkadl
 2. Tabulka se slovy (list č. 3) slouží k rozstříhání a jednotlivá slova se nalepí pod dané slabiky na pracovním listě č. 4). 5. list - Slouží již k vlastní kontrole, děti mají možnost u každé slabiky zkontrolovat, jaká slova přiřadily a v případě chyb opravit
 3. Více v recenzích zde na webu, facebooku, instagramu a youtube. Obsah: Slova příbuzná. Dělení slov na slabiky. Předpony, kořen slova, přípony, koncovky, Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova. Výukové materiály jsou průběžně doplňovány, cena však zůstává stejná jako při zakoupen
 4. Předškolák roztleská slova na slabiky a navíc by měl určit počet tlesknutí. Spousta předškoláků již je schopno rozlišit první hlásku ve slovech (Co slyšíš na začátku slova bílá? apod.), ale ještě nerozlišují samostatně všechny jednotlivé hlásky ve slově
Vybrané Slová po „B“ a „M“ | datakabinet

Rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI - 1

Slabiky a obrázky - předloha GeoTrio. Tato sada obsahuje kartičky, na kterých jsou obrázky dvouslabičných slov a slova rozložená na slabiky. Trojice v této sadě tvoří obrázek a dvě příslušné slabiky pro složení slova Slabiky a rozdělení slova Od: pt ® 11.02.13 10:40 odpovědí: 4 změna: 11.02.13 13:26 Už se zde něco z ČJ probíralo, tak mně napadlo, jak se slabikuje jméno Pavla a jak se rozdělí na konci řádku

AUTOMATICKÉ DĚLENÍ SLOV Nový encyklopedický slovník češtin

Rozdělení slova na slabiky - Poradte

 1. pro nemocné: Slabikář s. 4 - doplnit pod obrázky grafickou podobu slova, např. slovo AUTOBUS je trojslabičné, všechny slabiky jsou krátké = pod autobus děti nakreslí 3 kolečka, ANTÉNA - trojslabičné slovo, druhá slabika je dlouhá - je tam dlouhé É, záznam bude kolečko - pomlčka - kolečko, MPP s. 5 - 7, M s. 2 - květiny n
 2. Měkké a tvrdé slabiky-procvičování; Násobení a dělení víceciferných čísel-jak na to; Násobilka 2, 3, 4, 5-jak na to; Násobilka 2, 3, 4, 5-procvičování; Násobilka 6,7,8, 9-jak na to; Násobilka 6,7,8, 9-procvičování; Nauka o slově - nadřazená atd. P-jak na to; P-procvičování; Párové souhlásky-jak na t
 3. Sudé slabiky vycházejí na pravidelnou odmlku metronomu. Hlavně počítejte souvisle pravidelně v rytmu. Ukázka zápisu a počítání Dostali jsme se ale k problému jak hrát noty 16-tinové jenž jsou 4 na jednu dobu, tudíž potřebujeme slova se čtyřmi slabikami. Procvičíme si tedy slova se čtyřmi slabikami. prv-ní-do-ba dru.
Vybrané slová po M | datakabinet

Skládáme slabiky a slova prvnitrida

Výuková pomůcka obsahuje celkem 16 obrázků rozdělených vždy po 8 do dvou skupin (slova dvouslabičná, slova tříslabičná). Každá skupina má pro větší přehlednost jiné barevné označení. Dítě si tak procvičuje první čtení, dělení slov lze využít i při logopedii. Kartičky se dají použit v celku nebo se dají rozstříhat na jednotlivé dílky slabik a. Rozklad slov na slabiky, spojování slabik ve slova, hry se slovy. Pracovní list Pracovní list seznamuje s psacími a tiskacími tvary písmene F. Je doplněn obrázky, které mohou žáci vybarvovat, slova doplňovat písmenem F, číst či vyslovovat. Odkaz na televizní vysílání 1. ročník Řešení: Slova se skládají ze slabik. Podle počtu slabik rozlišujeme slova jednoslabičná Pokud se slovo nevejde na řádek, můžeme je rozdělit podle slabik. Slabiky se skládají z hlásek. Napsaná hláska je písmeno. 8. a) Seřaďte slabiky tak, aby vznikla slova. Slova napište do sešitu. Řešení: telpasky pastelk

List na procvičení slabik je, ji, ju. Stáhněte si písanku zdarma ve formátu pdf Čtvrtek 12. 11. - dnes si dokončíte úkoly na straně 45 - do mřížek dopište písmena, která znáte - čtěte slabiky a slova u kytiček - pište I i - na straně 46 - kroužkujte modře ve slovech i, í . Zvířátko, které můžete vidět v ZOO dejte do červeného rámečku. - u tužky dopište písmeno do slov pod obrázky - čtěte věty, vyznačte si obloučky slabiky.

Co je slabika, jaké jsou její druhy, jak rozdělit slova na

 1. VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY 1. týden 1. - 4. 9. - člení slova na hlásky a slabiky, věty na slova - vnímá izolaci celých vět, věty tvoří dle stanovených kritérií - pracuje přiměřeně s textem dle zadání (písemná i ústní forma zadání) - naslouchá druhým a je si vědom důležitost
 2. Zkus vymyslet 3 slova hanlivá a 3 slova lichotivá a napiš je do dokumentu do správného sloupce. Pozor! Jestli nějaké slovo napsal už někdo před Tebou, tak musíš vymyslet nové. Pojďme se podívat, jestli zvládneš najít slova lichotivá a hanlivá i v textu. Vyzkoušej to v PS na 29/cv. 1, 2, 3 a 4
 3. Skládačka obsahuje 15 obrázků, každý se skládá ze tří částí - ze tří slabik. Dále obsahuje proužky se slovy ke každému obrázku. Celkem obsahuje 6
 4. Denně budeme skládat v Živé abecedě do mřížky nebo na lištu - nejprve písmena, potom slabiky, jednoduchá slova a nakonec věty. Slabiky skládáme nejdříve z jednotlivých písmen a později využíváme i celé vystřižené slabiky. Např.: l e nebo le. m á m a nebo má ma. M á m a m e l e m a s o . nebo Má ma me le ma so

Rozděl slova na slabiky a napiš jejich počet: po /le lo /ko /mo /ti/va kla /vír je /štěr /ka pes ma /te /ma /ti/ka pí/san /ka ka /nár 4. Spoj čarou slabiky k sobě a vzniklé názvy zvířat napiš:. Materiál obsahuje 4 domina na procvičení první a posledního písmene ve slově, první slabiky a celého slova. - Veselá Chaloupk

Výukové nástroje ve Wordu - Podpora Office

4.3 Slabika - Masaryk Universit

1.4. Otevřené slabiky - velká písmena 2. Text s otevřenými slabikami 4.6. Slova podle vzorce XOX/XO - varianta A (bez ě, di, ti, ni, dvojhlásek bez ě, di, ti, ni, dvojhlásek) 4.7. Slova podle vzorce XOX/XO - varianta B pamatujeme tak i na děti s vadnou výslovností, které se mezi dyslektiky často. Aktivita obsahuje celkem 16 obrázků rozdělených vždy po 8 do dvou skupin slova dvouslabičná, slova tříslabičná. Každá skupina má pro větší přehlednost jiné bar

Slovo, slabika, hlásk

Obrázkové slabiky. Obrázkové slabiky obsahují ke 40ti slabikám obrázek, slabiku napsanou hůlkovým písmem, slabiku napsanou malým tiskacím písmem a velkou kartičku, kde je obrázek, slabika dvěma písmy a slovo vyobrazené na obrázku MILUJI TĚ----->je to jen 8 písmen,2 slova,4 slabiky,ale znamená to moc..: April 7 at 10:51 AM · Smíchala krůtu s kukuřicí a za 15 minut vyčarovala delikatesní oběd

První slabiky – Dětské stránkyNiečo na precvičenie hlavičiek :: Stránka pre 1

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1009 Název projektu Málotřídní škola Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Anotace: Žák správně čte slova se slabikou di,ti,ni, dy,ty,ny. Napíše druhy hodin na obrázcích. Doplní zdrobněliny a zapíše tajenku. Barevně v textu vyznačí měkké a tvrdé slabiky Kliknutím na cvičení zobrazíte jeho detailní informace. Otevřené slabiky se souhláskovými shluky. 108. Nejjednodušší slova z 2 otevřených slabik. 109. Těžší slova z 4 a 5 slabik obsahující souhláskový shluk. 126. Těžší slova s převahou souhlásek. 127 - Dělení na slabiky Latinská slova se dělí na slabiky dle následujících pravidel: 12 (1) Souhláska se pojí s následující samohláskou: do-mi-nus, o-cu-lus, cu-bi-cu-lum, pe-te-re. dělení na slabiky (2) Následují-li po samohlásce dvě nebo více souhlásek, po.. Slabiky představují slova nebo morfémy ..pokud máš na mysli dělení slova, pak ok-no. Anonym Hazerar. 11.06.2016 14:48 | Nahlási 1 Říkej a vytleskáváním rozděluj slova na slabiky. Podle obrázku žák řekne slovo a vytleskáváním ho rozdělí na slabiky. Uvědomuje si první slabiku. 2 Přečti. Žák přečte písmena na kartičkách a pak je spojí do slabiky. 3 Přečti řádek. Žák přečte slabiky v řádku. 4 Napiš slabiky MA, MÁ

 • Jimmy choo kabelka cena.
 • Ambra koupit.
 • Fiat 850 d.
 • Těhotenský pás lékárna.
 • Kempy v okoli sobotky.
 • 12 týden těhotenství pohlaví.
 • Hrníčkový jablečný koláč s jogurtem.
 • La klara saty.
 • Tričko s ohrnovacimi flitry.
 • Lezení pro děti praha 4.
 • Gelové vložky do bot.
 • Chs navel.
 • Předčasný porod 36tt.
 • Pleny imse vimse.
 • Plank svaly.
 • Format factory free download.
 • Volturi.
 • Outlook indexování.
 • Veletrh hraček praha.
 • Jak poznat těhotné morče.
 • Tsr hradec králové.
 • Ošetření habru.
 • Nejvyšší stavba světa.
 • Nikon vs canon.
 • Olympia olomouc mcdonald.
 • Cena samoobslužné myčky.
 • Amazonský prales domorodci.
 • Státní zdravotní ústav nemoci z povolání.
 • Čínský čaj wikipedie.
 • Automatické odhlášení windows 10.
 • Podtlaková terapie.
 • Barevný svět ostrava.
 • Klasické kuchyně.
 • Základní pravidla fotbalu.
 • Pečená dýně apetit.
 • Lyra rámy.
 • Lisencefalie.
 • Přeprava osobního automobilu.
 • Cypřišovec leylandův výsadba.
 • Rostliny do malého akvária.
 • Jak najit vyply iphone.