Home

Hydrid hořečnatý

Hydrid hořečnatý MgH 2 je pevná látka (světle šedá, krystaluje v rutilové mřížce, hořčík v ní má koordinační číslo šest, vodík tři) vznikající za vyššího tlaku přímou reakcí prvků. Předpokládá se v něm přechodný typ vazeb mezi elektronově deficitními a iontovými 2 Na + H 2 → 2 NaH - hydrid sodný Ca + H 2 → CaH 2 - hydrid vápenatý (V průběhu těchto reakcí vystupuje elementární vodík jako oxidační činidlo.) Kovové hydridy. Kovové hydridy jsou křehké pevné látky kovového vzhledu. Tvoří je prvky podskupiny chromu, triády železa a palladium

Hydrid hořečnatý MgH 2 je pevná látka (světle šedá, krystaluje v rutilové mřížce, hořčík v ní má koordinační číslo šest, vodík tři) vznikající za vyššího tlaku přímou reakcí prvků. Předpokládá se v něm přechodný typ vazeb mezi elektronově deficitními a iontovými. Acetylid hořečnatý MgC 2 se připravuje působením acetylenu na hořčík při 500 °C hydrid hořečnatý (MgH 2 molekulárního vzorce), je chemická sloučenina s obsahem vodíku 7,66% a v přírodě se vyskytuje jako bílá krystalická pevná látka. Používá se hlavně k přípravě dalších chemických látek, i když je také studován jako potenciální médium pro ukládání vodíku E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy LiH - hydrid lithný; BeH 2 - hyrid berylnatý; MgH 2 - hydrid hořečnatý; CaH 2 - hydrid vápenatý; SrH 2 - hydrid strontnatý; BaH 2 - hydrid barnatý; YH 3 - hydrid yttritý; ScH 3 - hydrid skanditý; LaH 3 - hydrid lanthanitý; TiH 3 - hydrid titanitý; ZrH 4 - hydrid zirkoničitý; HfH 4 - hydrid hafničitý; NbH 3 - hydrid niobitý.

4. Sloučeniny hořčíku - Masaryk Universit

 1. Mezi další iontové hydridy patří i hydridy, které mají obecný vzorec MH 2 a jsou odvozené od skandia (Sc), zirkonia (Zr), lanthanu (La), aktinia (Ac) a některých dalších lanthanoidů a aktinoidů.. Kovalentní hydridy. Kovalentní hydridy, neboli sloučeniny nekovů s vodíkem, jsou sloučeniny vodíku s prvky III
 2. Chlorid hořečnatý (chemický vzorec Mg Cl 2) je bílá, hygroskopická látka, která tvoří několik hydrátů s obecným vzorcem MgCl 2 •x(H 2 O). Tato sloučenina je typický iontový halogenid, který se velmi dobře rozpouští ve vodě.Chlorid hořečnatý se získává z mořské vody. Bezvodý chlorid hořečnatý se používá na výrobu kovového hořčík
 3. borid hořečnatý: magnesium boride: Mg Cl 2: chlorid hořečnatý hydrid draselný.
 4. ium hydride, diisobutylalu
 5. 2 - hydrid berylnatý, MgH 2 - hydrid hořečnatý I.A skupina: LiH - hydrid lithný, NaH - hydrid sodný Laboratorní příprava vodíku 1. redukcí ze zředěných kyselin zinkem nebo železem: Zn + 2 HCl -> ZnCl 2 + H 2 2. elektrolýzou vody obsahující malé množství kyseliny sírové nebo hydroxidu sodného 3

Hydrid vápenatý může být také vyráběn redukcí oxidu vápenatého (CaO) hořčíkem (Mg). Reakce se provádí v přítomnosti vodíku. Tato reakce také produkuje oxid hořečnatý (MgO). Níže je uveden vzorec pro tuto chemickou reakci: CaO + Mg + H2 - CaH2 + MgO. Index. 1 Fyzikální a chemické vlastnosti hydridu vápenatéh Hydrid je všeobecný názov pre binárne zlúčeniny vodíka s inými prvkami. Vodík, s výnimkou vzácnych plynov a niektorých prechodných prvkov, tvorí zlúčeniny so všetkými prvkami periodickej tabuľky.Konvenciou je dohodnuté, že aj keď vodík nevystupuje vo všetkých binárnych zlúčeninách ako anión, spoločné pomenovanie hydrid sa vzťahuje aj na tieto zlúčenin Hydrid hořečnatý MgH 2 je bílá pevná látka, která se trochu rozpouští v etheru. S vodou reaguje za vzniku vodíku a hydroxidu hořečnatého. Připravuje se slučováním prvků za přítomnosti jodidu hořečnatého nebo tepelným rozkladem diethylmagnesia žíváme víceslovných názvů. Tvoří se z podstatného jména hydrid a přídavného jména ukončeného valenční příponou charakterizující příslušný kov. Např. NaH je hydrid sodný, CaH2 je hydrid vápenatý apod. 1. 6. Soli bezkyslíkatých kyseli

Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Hydridy jsou dvouprvkové sloučeniny vodíku. iontové hydridy (I.a II.skupina) mají názvy hydrid sodný NaH , hydrid vápenatý CaH 2, které se tvoří pomocí ox.čísla kovu podobně jako u oxidů. kovalentní hydridy (III.-VI.skupina) mají jednoslovný název odvozený od kmene mezinárodního názvu prvku a zakončení -an hydrid cinu. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu hydrid cinu.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během.

Chloristan hořečnatý Mg(ClO 4) 2 je hlavní složkou chemických detektorů sirného yperitu - S(CH 2 CH 2 Cl) 2. Chlorid hořečnatý MgCl 2 je základní složkou činidla k důkazu kyseliny fosforečné a jejich solí (hořečnatá soluce). Slitiny hořčíku. Větší praktický význam než čistý kov, mají pro technickou praxi. hydrid váenatý : calcium hydride: Ca (H C hydroxid hořečnatý: magnesium hydroxide: Mg 2 Si: silicid hořečnatý. hydrid hořečnatý Mg+IIH 2-I b. hydrid vápenatý Ca+IIH 2-I c. hydrid barnatý Ba+IIH 2-I B) Kovalentní hydridy 13. skupina (-an) a. boran BH 3 + diboran B 2 H 6 b. alan AlH 3 c. gallan GaH 3 d. indal InH 3 e. thalan TlH 3 14. skupina (-an) a. methan CH 4 b. silan SiH 4 + disilan Si 2 H 6 c. german GeH. hydrid hořečnatý MgH2. fosfan PH3. amoniak NH3. jodovodík HI. hydrid cesný CsH. hydroxid amonný NH4OH. arsan AsH3. hydroxid draselný KOH. disilan Si2H6. peroxid vodíku H2O2. fluorovodík HF. hydroxid železitý Fe(OH)3. stihán SbH3. hydrid sodný NaH. Určete název sloučeniny.

MgH2 hydrid hořečnatý AlH3 alan BeF2 fluorid berylnatý CrCl2 chlorid chromnatý LiBr.H2O hydrát bromidu lithného CCl4 chlorid uhličitý (tetrachlormethan) NCl3 chlorid dusitý XeF4 fluorid xenoničitý ClF fluorid chlorný As2S5 sulfid arsenitý Fe(HS)3 hydrogensulfid železitý KHTe hydrogentelurid draselný FeS2 disulfid železnat Oxid horečnatý (inak aj pálená magnézia) je oxid horčíka s oxidačným číslom II a chemickým vzorcom MgO. Je to biela prášková látka s minimálnym trením. Športovci (gymnasti) ju využívajú proti poteniu rúk. Oxid horečnatý sa v prírode vyskytuje ako minerál periklas, no priemyslene sa získava tepelným rokladom magnezitu (MgCO 3)

Hydridy - Wikipedi

 1. Kovalente Hydride. Hierbei handelt es sich um Wasserstoffverbindungen mit den Halbmetallen und Nichtmetallen der 3.-7. Hauptgruppe.Unter Normalbedingungen handelt es sich meist um Gase oder Flüssigkeiten. Die wichtigste Gruppe dieser Verbindungen sind die Kohlenwasserstoffe.Die Polarität der Bindung hängt hierbei von den Bindungspartnern ab, so gibt e
 2. Napište rovnici rozkladné reakce. 166. Uveďte příklady solí alkalických kovů málo rozpustných nebo prakticky nerozpustných ve vodě. 167. Napište vzorce sloučenin. a) oxid hořečnatý b) hydroxid strontnatý c) hydrid vápenatý d) tetrahydroxoberyllnatan sodný e) beryllnatan disodný f) hydroxid hořečnatý 168
 3. Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time

např.NaH - hydrid sodný, LiH - hydrid lithný, KH - hydrid draselný, MgH2 - hydrid hořečnatý, CaH2 - hydrid vápenatý. Iontové hydridy jsou pevné látky s vysokou teplotou tání, jsou značně reaktivní.Reagují s vodou za vzniku vodíku. CaH2 + 2 H2O( Ca(OH)2 + 2 H2. Iontové hydridy se používají jako silná redukční. Příklad: hydrid lithný (LiH), hydrid hořečnatý (Mg(H) 2),... II. Prvky III.A - VI.A skupiny s vodíkem = sloučeniny s vodíkem v oxidačním stavu +I (H +I), který ale není snadno odštěpitelý a nemá tedy kyselý charakter Tyto sloučeniny mají koncovku -an (krom těch, které mají vžité triviální názvy) Jedna dávka ( 1 odměrná lžička prášku - 500mg) obsahuje: hydrid křemíku ( křemík, uhličitan draselný, síran hořečnatý, citrát draslíku). Neobsahuje moučné komponenty, glutin, látky z kukuřice nebo živočišného původu. Použití: Kapsle: používat po 1 tabletě 1 krát denně během jídla a zapíjet sklenicí vody 1808 získal sir Humphry Davy Magnesium-hydrid hořečnatý zvlhčený elektrolýzou pomocí kolony s popelem Volta - ne v čisté formě, ale jako amalgám, protože pracoval s katodou rtuti. Ukázal tedy, že Magnesia je oxidem nového kovu, který poprvé nazval Magnium

Sloučeniny hořčíku - Masaryk Universit

a) Iontové hydridy - mají dvouslovný název: NaH - hydrid sodný, CaH 2 - hydrid vápenatý, b) Kovalentní hydridy - mají kromě hydridů halogenů, kyslíku, dusíku a uhlíku jednoslovný název odvozený z kmene mezinárod. názvu prvku a zakončení -an (AlH 3 alan, SiH 4 silan, AsH 3 arsan, H 2 S sulfan, sirovodík H- - hydridy H- - hydrid hydrid vápenatý CaH 2 III. skupina BH3 - boran B 3-- borid borid titanitý TiB B2H6 - diboran AlH3 - alan IV. skupina CH4 - methan C 4 - - karbid karbid křemičitý SiC 2 C2-- acetylid acetylid vápenatý CaC 2 SiH4 - silan Si 4 - - silicid silicid hořečnatý Mg 2Si Si2H6 - disilan GeH4 - german Ge2H6 - digerman. Silicid hořečnatý je černá krystalická látka, toxická a nebezpečná životnímu prostředí. V laboratořích se používá k přípravě silanu, v průmyslu se využívá k. Mg 3P2 fosfid hořečnatý N2H4 hydrazin P2H4 difosfan AlH 3 alan CaH 2 hydrid vápenatý K2O oxid draselný K2O2 peroxid draselný KO 2 hyperoxid draselný KO 3 ozonid draselný K(HO 2) hydrogenperoxid draselný KOH hydroxid draselný Cu(OH)2 hydroxid měďnatý Ce(OH)4 hydroxid ceričit Vlastnosti; Sloučeniny; Výskyt v přírodě; Výroba a využití; Chemické vlastnosti a reakce sodíku. Chemický prvek sodík je stříbrobílý, lesklý, velmi měkký, neušlechtilý kov. Společně s lithiem, draslíkem, rubidiem, cesiem a franciem patří mezi alkalické kovy. Na vzduchu je sodík nestálý a rychle se pokrývá vrstvou hydroxidu NaOH.S kyslíkem sodík při zahřátí.

Vzorec hydridu hořčíku, chemická struktura a vlastnosti

 1. Start studying Anorganické sloučeniny názvosloví. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. hořečnatý, borid rtuťnatý, hydrid barnatý, peroxid sodný. Vytvořte názvy těchto sloučenin: CF 4, ClF 5, SnS 2, RuO 4, NaH, BaH 2, H 2 O 2, As 2 O 5, Na 2 O, Bi 2 S 3, Re 2 S 7, PCl 5, CaH 2, LiF. KYSELINY Napište vzorce následujících kyselin
 3. erál, který se přirozeně vyskytuje jako periklasa a je zdrojem hořčíku (viz také oxid).To má empirický vzorec a Mg O a sestává z mřížky Mg 2+ iontů a O 2-ionty drží pohromadě pomocí iontovou vazbou. Hydroxid hořečnatý tvoří v přítomnosti vody (MgO + H 2 O → Mg (OH) 2), ale to může být.
 4. thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová kyselina dusičná kyselina uhličitá hydroxid draselný kyselina siřičitá kyselina chlorná křemičitan hořečnatý síran železnatý síran železitý dihydrát síranu vápenatého hydrogensíran draselný dihydrogenfosforečnan draselný HAsO3 Al(OH)3 H2SiO4.

Názvosloví hydridů E-ChemBook :: Multimediální učebnice

řešení E-ChemBook - E-ChemBook E-ChemBoo

hydrid fosforitý d) silicid fluoru, kyselina trihydrogenborečná, síran vápenatý, hydrid fosforitý 30. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné názvy sloučenin: Tl2O3, Na 2CrO 4, Mg(ClO 2)2, SiH 4. a) oxid thallitý, dichroman sodný, chlorečnan hořečnatý, hydrid křemičit Uhličitan hořečnatý (MgCO 3) je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě a v hydroxidech, a rozpustná v kyselinách. Při rozpouštění uhličitanu hořečnatého v kyselinách vznikají hořečnaté soli, oxid uhličitý a voda

PPT - Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU

Hydridy - Názvosloví

Chlorid hořečnatý - Wikipedi

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

Název hydrid se používá u sloučenin vodíku s kovy. U binárních sloučenin vodíku s nekovy lze použít jednoslovný název, v němž se na prvním místě uvádí název prvku ( např. chlor) se zakončením -o ( chloro-) a připojuje se slovo vodík ( chlorovodík). Např. HCl chlorovodík HI jodovodík. HF fluorovodík H2S sirovodí Comflex. Kloubní výživa pro zdravá kolena! Ale nejen pro kolena, celkově pro všechny klouby - vysoký obsah kolagenu, glukosaminu, chondroitinu a MSM vám zaručí vysokou regeneraci Omezení se vztahují i na anorganické látky, jako jsou alkalické kovy a jejich slitiny a vybrané sloučeniny kovů, např. baryum, vápník, granuláty hořčíku, slitiny křemíku, prach zinku nebo hořčíku, hydrid vápenatý a hořečnatý, karbid hlinitý a vápenatý, fosfory a amidy kovů jako je kyanid vápenatý

Hydride - Wikipedi

TGSČ - chemie - seminář Ludmila Horká 7. Binární sloučeniny Sloučeniny s vodíkem: 1.triviální názvy: voda H2O, amoniak NH3, hydrazin N2H4 2.název vzniklý spojením názvů prvků mezi které se vloží písmeno o: HCl chlorovodí 1. Anorganické sloučeniny: mezi nejdůležitější patří hydrid hlinitý, hydroxid hořečnatý, polyfosfát amonný a červený fosfor. Tato skupina představuje zhruba 50 % celkové světové produkce retardátorů hoření. Některé tyto látky mohou být použity i jako synergisty jiných FR, jako je tomu napříkla Vodík a jeho sloučeniny, voda Vodík. Ø hydrogenium (z řec. hydór - voda, gennao - tvořím), el. konfigurace 1s 1, nejmenší hmotnost a nejmenší poloměr, devátý nejrozšířenější prvek na Zemi. Ø jsou známy tři izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře: 1 H lehký vodík (protium), 2 H (D) těžký vodík (deuterium), 3 H (T) radioaktivní tritiu Jedna dávka ( tabletka) obsahuje: 250mg hydrid křemíku ( křemík, uhličitan draselný, síran hořečnatý), rýžová mouka. Neobsahuje pšenici, lepek, obiloviny, sóju, droždí a komponenty živočišného původu. Použití: Tabletky: Po 1 tabletě 1 krát denně během jídla a zapíjet sklenicí vody

Vlastnosti hydridu vápenatého (CaH2), reaktivita a použití

Utvoř název ke vzorci KH H-I : HYDRID K je chemická značka draslíku draslík má jednoznačné oxid. číslo +I, proto koncovka pro draslík - ný Výsledek: KH je hydrid draselný. oxid.číslo x u Hx dopočíme dle pravidla 1: 1*(1) + x = 0 x = -1, Pozn.: v NH3, PH3, CH4 je prvek s + oxidačním číslem (H+I) vpravo Opakování anorganického názvosloví. Jak jste asi už pochopili, chemik se bez anorganického názvosloví prostě neobejde. Pevně věřím, že už jste se jej naučili v prvním ročníku, ale protože prázdniny byly dlouhé a opakování je matka moudrosti, radši si jej zopakujeme hydrid tetrachlorozlatitý, hexachloroplatnainičitan vápenatý, chlorid tetraamminměďnatý, bromid kyanonikelnatý kyselina tetrachlorozlatitá, hexachloroplatinatan vápenatý, chlorid tetraamminměďnatý, bromid kyanonikelnat LiH - hydrid lithný (zapisuje se i ve tvaru HLi), F 2-I, chlorid hlinitý Al +III Cl 3-I oxid uhelnatý C +II O-II, oxid uličitý C +IV O 2-II , sulfid olovnatý Pb +II S-II nitrid hořečnatý Mg 3 II N 2 -III karbid hlinitý Al 4 +III C 3-IV Pro napsání vzorce binární sloučeniny potřebujeme znát poměr počtu atomů obou.

PPT - ÚVOD DO MATERIÁLOVÉ CHEMIE PowerPoint Presentation

Hydrid - Wikipédi

Hydrid lithný, prášk. ☺ Sirník sodný Bromid hořečnatý ☺ Siřičitan sodný ☺ Chlorid hořečnatý ☺ Bromid strontnatý ☺ Dusičnan hořečnatý ☺ Chlorid cínatý ☺ Laurylsulfátether sodný Chlorid cíničitý ☺ Dusičnan nikelnatý ☺ Chlorid titaničitý ☺ Kyselý uhličitan draselný suchý ☺ Fosforečnan. 17. uhličitan hořečnatý 18. hydrogensiřičitan sodný 19. sulfid kademnatý 20. kyselina hexahydrogen telurová 21. uhličitan amonnohořečnatý hydrid barnatý barium hydride гидрид бария Bi 2 Te 3 tellurid bismutitý bismuth telluride теллурид висмут hydrid palladia, titanu,) 2) Oxidy - mají dvouslovný název, obecný vzorec M n O m, n = 1, 2, m = 1 až 5, 7 3) Halogenidy - mají obecný vzorec MX n, kde n = 1 až 8. 4) Sulfidy - jsou to soli kyseliny sirovodíkové H 2 S, ox. č. síry v sulfidech je -I 39 selenid hořečnatý 40 hydrid stříbrný 41 nitrid yttritý 42 azid sodný 43 molybdenan thallný 44 dusitan rtuťný 45 hydrogenuhličitan vápenatý 46 Sn (H 2 PO 4) 2 47 SrSO 4 48 NH 4 IO 3 49 K 2 Mo 2 O 7 50 MgCO 5 51 dithioničitan sodný 52 kyselina fulminová 53 isokyanatan stříbrný 54 CBrF 3 55 BiBrS. síran hořečnatý: téměř všechny sloučeniny včetně kyselin, derivátů kyselin, aldehydů a ketonů hydrid vápenatý.

CH - Chemické vzorce study guide by mirek5676977 includes 175 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades reakce s vodíkem - vzniká příslušný uhlovodík R-H, hydrid hořčíku a halogenid hořečnatý R - MgX + 4 H R - H + MgH2 + MgX2 b) reakce s kyslíkem - vznikají přechodně alkoxymagnesiumhalogenidy, které dále s vodou hydrolyzují na alkohol, příp. fenol R-OH a na magnesiumhydroxyhalogenid Napiš vzorce sloučenin: hydrid vápenatý, fosfan, fluorovodík. Pentahydrogenjodistá kyselina je H5IO5 H5IO3 HIO6 H5IO6. Napiš vzorec kyseliny tetrahydrogenkřemičité. Napiš vzorec kyseliny trihydrogenjodisté. Napiš vzorec hydrogensiřičitanu sodného. Napiš vzorce: kyselina chlorosírová , hydrid hořečnatý H - hydrid neboli hydridový anion. F - NH 4 MgPO 4.6H 2 O fosforečnan amonno-hořečnatý hexahydrát. NaNH 4 HPO 4 hydrogenfosforečnan sodno-amonn ý. Ca 5 F(PO 4) 3. Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace. Studijní materiály pro studenty SPŠ chemické Brn MgO oxid hořečnatý. HMnO4 kyselina manganistá. Elektonegativní složka (vpravo ve vzorci) Název elektronegativní složky sestávající z atomů jednoho prvku, s vyjímkou sloučenin vodíku s nekovy, přísluší podstatnému jménu (zkrácený latinský název prvku) s koncovkou -id. SF6 fluorid sírový. ZnS sulfid zinečnat

 • Přikrývka gold line.
 • Piškotové kuličky s rumem.
 • Faceapp pro ios.
 • Pletené ponožky.
 • Kdy sklizet zluty meloun.
 • Cviceni s trenerem ostrava.
 • Bmw f 650 st recenze.
 • Hurts 2018.
 • Zesvětlení kruhů pod očima.
 • Rimsky nos.
 • Cikat slovensky.
 • Akce jižní morava 2018.
 • Zauzená majonéza.
 • Eltrinex ls400w.
 • Pece o vousy.
 • Inzerce mostecko.
 • Kontextové citování.
 • Redukce ide disku na sata desku.
 • Jak spřátelit dvě feny.
 • Kdy jít s těhotenstvím k lékaři.
 • Hermiona grangerová kostým.
 • Flicker.
 • Cassandra jean.
 • Speciálně pedagogické centrum zlín.
 • Salomon boty.
 • Jeřáb 30t.
 • Laguna 3 wikipedia.
 • Bolest konečníku v noci u dětí.
 • Dívka která kopla do vosího hnízda obsazení.
 • Dětská pohotovost plzeň lochotín.
 • Sakura kanzan prodej.
 • William zabka filmy a televizní pořady.
 • Velikonoce vlasim.
 • Ancistrus bílé skvrny.
 • Přestal fungovat printscreen.
 • Jak vymazat mezery ve wordu.
 • Motání hlavy od krční páteře.
 • Plat evangelického faráře.
 • Zimní pneu 205/55 r16 bazos.
 • Javorové přířezy.
 • Vlak festival.